Selger mer, tjener litt mindre

Selger mer, tjener litt mindre

Komplett økte omsetningen med 19 prosent i første kvartal, men måtte tåle en nedgang i driftsresultat.

Komplett omsatte i første kvartal 2007 for 663 millioner kroner mot 560 millioner i samme kvartal 2006.

Direktesalg til sluttkunder utgjorde 489 millioner (opp 23 prosent), mens forhandlersalget utgjorde 175 millioner (opp 8 prosent). Av selskapets omsetning var 34 prosent utenfor Norge i første kvartal, mot 29 prosent i første kvartal 2006.

Selskapet oppnådde et driftsresultat på 20 millioner kroner i kvartalet sammenlignet med 21,4 millioner i første kvartal 2006. Resultatet før skatt viste et overskudd på 21,7 millioner mot 22,7 millioner i samme kvartal foregående år.

Årsaken til det noe svekkede resultatet er at driftskostnadene økte med 15,2 millioner - eller 29 prosent - i perioden.

Økningen i lønnskostnader på 9,5 millionert skyldes i hovedsak tre faktorer: Økt bemanning som en konsekvens av økt omsetning, dobbeltkostnader i forbindelse med ombygging av det nordiske lageret, og unormalt høyt kortidsfravær i perioden.

Kombinasjonen av disse tre årsakene gjorde at konsekvensene ble ytterligere forsterket og medførte økt bruk av innleid arbeidskraft og overtid, skriver Komplett i en pressemelding.

Direktesalg økte med 91 millioner kroner til 489 millioner i første kvartal, sammenlignet med samme kvartal i 2006. Forhandlersalget i Norge og Sverige økte med 13 millioner til 175 millioner i første kvartal 2007.

Les om:

Enterprise