Selvforsvar for Office

Selvforsvar for Office

Nye verktøyer skal gi ekstra vern til Office-dokumenter.

Microsoft lanserte mandag et par verktøy som skal beskytte datamaskiner mot Office 2003-filer som inneholder skadelig programkode. Særlig er verktøyene beregnet på såkalte "zero-day"-angrep, angrep der spredningen er i gang før det er utviklet kodesignaturer som sporer opp den skadelige koden.

Det har de siste månedene kommet mange slike angrep som ved å angripe Office-filer på denne måten prøver å trenge inn i bedriftsnettverk.

Det ene verktøyet, Microsoft Office Isolated Conversion Environment (MOICE), er rettet mot Office 2003 og 2007 Office. Det virker bare på disse versjonene av Office. MOICE konverterer binærfiler i Office 2003 til Office Open XML-formatet som brukes i Office 2007. Dette skal ifølge Microsoft utestenge destruktiv kode i prosessen.

Det andre verktøyet er File Block Functionality for Office 2003 og 2007. Dette gir systemadministratorer mulighet til å bestemme hvilke filtyper som kan og ikke kan åpnes av brukerne. På denne måten kan it-sjefer blokkere for visse filtyper når bestemte trusler oppstår.

Les mer om de nye verktøyene i denne bulletinen fra Microsoft.

Les om:

Enterprise