- Ser ikke potensialet i sosiale medier

- Ser ikke potensialet i sosiale medier

- Mange tror fortsatt at verktøyene i sosiale medier utelukkende er ment for privat bruk, sier Pelle Hjortblad i Projectplace.

Projectplace har foretatt en europeisk undersøkelse for å kartlegge hvilke holdninger prosjektmedarbeidere har overfor ulike kommunikasjonskanaler.

Resultatene viser at sosiale medier kan ha positiv effekt på produktiviteten. Europeiske prosjektmedarbeidere er av den oppfatning at verktøy med funksjoner for sosiale medier kan hjelpe dem å arbeide mer effektivt. Mer enn 50 prosent av de spurte oppga at dialogverktøy inspirert av sosiale medier kan forbedre produktiviteten og kommunikasjonen i et prosjekt.

- På tide å tenke nytt

Svenskene var de mest optimistiske med en oppslutning på 54,2 prosent.

- Mange tror fortsatt at verktøyene i sosiale medier utelukkende er ment for privat bruk og overser dermed potensialet de har innen forretningskommunikasjon, sier Pelle Hjortblad, CEO i Projectplace, i en presseuttalelse.

- Men det er på høy tid å tenke nytt, ta det beste fra sosiale medier og sette det inn i en forretningssammenheng, sier han.

Foretrekker e-post

88,6 prosent oppga at e-post er deres foretrukne kommunikasjonsverktøy for informasjonsutveksling mellom prosjektmedlemmer. Bedriftspolicy forbyr 13 prosent av respondentene i Europa å bruke sosiale medier på jobben. Likevel bruker 22,5 prosent slike kanaler regelmessig i forbindelse med arbeidet.

Tallene er for øvrig i tråd med de siste prognosene. Eksempelvis spår Gartner at sosiale nettverkstjenester vil erstatte e-post som primærkilde for kommunikasjon for 20 prosent av profesjonelle brukere innen 2014.

- Stor tro på sosiale medier

- Vi har allerede i flere år hatt stor tro på sosiale medier og deres evne til å forbedre kommunikasjonen og gjøre prosjektsamarbeidet mer transparent, fortsetter Hjortblad.

- Kommunikasjonsformene innen prosjektarbeid vil endre seg raskt i den nærmeste fremtiden. Vi begynner etter hvert å bli vant til å være online til enhver tid og alltid ha tilgang til den siste informasjonen, sier han.

Et annet funn i undersøkelsen er at 16,4 prosent forteller at de har bruker chatteprogrammer som MSN, Google talk og Yammer for å snakke med prosjektmedlemmer og dele informasjon.

Les om:

Enterprise