Sjefen fornøyd med sjefen

Sjefen fornøyd med sjefen

It-sjefen er i all hovedsak fornøyd med toppsjefen i bedriften, viser fersk undersøkelse.

En undersøkelse, utført av Medialect på vegne av Steria, har loddet stemningen blant 100 it-sjefer i noen av Norges største bedrifter og organisasjoner.

Hele 76 prosent sier i undersøkelsen at toppledelsen besitter stor forståelse for it-avdelingens utfordringer og behov. Nesten ni av ti mener bedriften deres har en klart utformet it-strategi, og nesten åtte av ti mener bedriften deres lykkes i å ta ut potensialet som ligger i it-bruk.

- It-avdelingen har gode kår i mange bedrifter og organisasjoner her til lands. Det tyder på høy grad av teknologimodenhet, og at landets it-sjefer har gjort en god jobb med å synliggjøre og forankre sine behov hos toppledelsen, konkluderer Anders Lindgren, markeds- og kommunikasjonsdirektør i Steria.

- Lite kutt

Han kan videre informere om at finanskrisen ifølge undersøkelsen har hatt liten innvirkning på budsjettene. Bare én av ti får mindre å rutte med, og tre av ti får mer å rutte med.

- Jeg tror ikke it-avdelingen må ta de største kuttene når sparekniven hentes fram. De færreste bedriftsledere ønsker å skjære ned på områder som de oppfatter som virksomhetskritiske, mener Lindgren.

- Gulltidene over

Men like fullt tror Lindgren man må jekke ned forventningene fremover litt.

- De gullrushlignende tidene vi har sett i it-sektoren er nok over for denne gang, men vi opplever ikke at det er full bråstopp over hele fjøla. Etterspørselen er på vei ned i enkelte bransjer, mens andre segmenter viser gode takter. I et slikt miljø sier det seg selv at konkurransen vil bli mer intensiv, særlig i de lukrative delene av markedene, sier han.

Les om:

Enterprise