Sjefene klager på rigide leverandører

Sjefene klager på rigide leverandører

Tre av fire bedriftsledere er misfornøyde med egne forretningssystemer, og mener leverandørene er ufleksible.

Det avdekker en ny undersøkelse Unit4 Agresso har hentet fra Technology Evaluation Centers.

Utfordrende koding

Studien viser at 76 prosent av bedriftens ledere er svært eller ofte misfornøyd med systemets evne til støtte forretningsutvikling og endring. Årsaken som oppgis er blant annet rigide leverandører og ERP-løsninger, avhengighet til systemleverandør, kostnader ved endring og upålitelighet i systemene. 

- I mange store ERP-systemer må endringer gjøres i selve koden, noe som ikke bare er utfordrende, men som ofte også medfører bruk av kostbare eksterne konsulenter. I tillegg er faren stor for at disse prosessene forstyrrer den daglige forretningsdriften, noe mange ledere vegrer seg for å initiere, sier Terje Kaasa, salgs- og markedsdirektør i Unit4 Agresso.

Ineffektiv løsning

Det er flere årsaker til at bedriftene må gjøre endringer i ERP-systemet. Det kan for eksempel komme som følge av nytt regelverk, nye rapporteringsrutiner, fusjoner og oppkjøp.

- Mangel på fleksibilitet og støtte for endring i ERP-systemet kan paralysere brukere, noe som medfører at bedriften ikke får gjort nødvendige tilpasninger i det daglige. Resultatet er at mange bedrifter og organisasjoner støtter seg på systemer som ikke er tilpasset dagens situasjon, sier hovedanalytiker P.J Jankovljevic i TEC.

Han er bekymret over følgende dette kan føre til for bedriftene.

- Nøkkelinformasjon må behandles manuelt utenfor forretningssystemet. Dette er ikke bare ineffektivt, men utgjør også en betydelig sikkerhetsrisiko, sier han i pressemeldingen.

Skylder på systemleverandøren

21 prosent oppgir at det er systemleverandørene som er til hinder for endringer og tolv prosent oppgir at de føler avhengighet til systemleverandøren.

- Forandring skjer fort i våre dager og uten evne til å tilpasse seg endring på en smidig måte vil selskaper miste mye av sin konkurranseevne, tror Terje Kaasa.

I undersøkelsen er 307 ledere og ansatte verden over spurt om hvor fornøyde de er med selskapets forretningssystemer.

Enterprise