Skal selge piller på nett

Skal selge piller på nett

IT-SJEFEN: Bjørn Egil Svendsen har ansvaret for it i Apokjeden, det inkluderer 257 apotek, og en grossist.

- Hva er den viktigste utfordringen i jobben din akkurat nå?

- Vi er i avslutningsfasen for etablering av apotek nummer 257, Nettapoteket. Tre måneder med tuning og godkjennelsesperiode står for døren. Det gjelder å få på plass tilleggsfunksjonalitet. I denne perioden har vi 50 prosent rabatt, så det gjelder å benytte tiden godt. Samtidig er jeg prosjekteier for utrulling av en ny generasjon butikkdata og Eresept som begge skal være i havn i løpet av tolv måneder. Dette er noe hele bransjen gjennomfører samtidig. Det krever mer robuste linjer, oppgradering av hardware, migrering til den nye generasjonen butikkdata og opplæring av apotekansatte.

- Hva er du mest fornøyd med at du har fått til i bedriften din?

- Etter en strategiprosess så vi et tydelig et framtidig bilde på utstrakt elektronisk samhandling med kunder og partnere, samt behovet for gradvis å bytte ut gamle systemer. Vi implementerte et nytt tankesett for integrasjonsarbeid, og en integrasjonsplattform i form av Oracle SOA som støttet vårt nye tankesett. Vi har rekruttert utviklere på Java og integrasjonsutviklere. Dette har vært helt avgjørende for at vi lyktes med Nettapoteket.

- Hvordan stiller du deg til Cloud Computing?

- Har det ikke på radaren neste år, men på sikt vil vi kjøpe modne tjenester som er langt nok unna verdikjeden til at det lønner seg for oss. Litt på samme måte som vi kjøper datakommunikasjon i dag.

- Hvor mye fri programvare bruker dere?

- Vi benytter det på noen områder, men ikke mye. Vi hadde fri programvare på listen i forhold til integrasjonsplattform, men det ble forkastet fordi vi vurderte det som mer tungvint og risikabelt.

- Hva er it-sjefens viktigste oppgave slik du ser det?

- Levere stabile og responsive tjenester til kundens forventning. Være en ressurs for linjelederne i forhold til nytenkning og forbedringer. Apokjeden selger produkter og råd. Da er det veldig viktig å la it-prioriteringene følge pengestrømmen, og ikke teknologien.

- Hvem rapporterer du til?

- Jeg rapporterer til administrerende direktør og er medlem av ledergruppen.

- Hvem skal svare på disse spørsmålene neste gang?

- Tom Erik Korsviken, ikt-direktør i Norli Libris.

Enterprise