Skriker etter ERP

Skriker etter ERP

Rekordetterspørselen etter ERP-systemer ser ut til å fortsette i år. ERP-konsulenter står høyt i kurs.

- Vi kunne tatt inn 15-20 konsulenter i morgen, og minst 40 i løpet av året. Slik er det for de fleste store aktørene. Markedet er bra, og vi trenger konsulenter med ERP-kompetanse, sier Terje Kaasa, salgs- og markedsdirektør i Agresso.

Kompetanse er rett og slett en flaskehals for ERP-leverandørene. De fleste blir bremset opp av mangel på konsulenter.

- Oppdragsmengden er positiv. Vi kunne fylt på med masse nye medarbeidere. Samtidig er det viktig å finne en balanse for å holde kvaliteten oppe, sier Kaasa.

Det har skjedd mye innen ERP-markedet de siste årene. ERP-investeringer går gjerne i sykluser på 8-10 år. Svært mange selskaper gjorde store investeringer før 2000. For flere av dem er tiden moden for utskiftninger av systemet. Oppgangstiden bidrar ikke til å bremse utviklingen.

- Det er ingen tvil om at Mor Norge har det bra. Det betyr økt investeringsvilje, og påvirker igjen hele it-markedet positivt, sier Kaasa.

I tillegg til økt etterspørsel har det skjedd mye teknologisk. Administrasjonsløsinger som Business Intelligence, Performance Management og Content Management har i større grad blitt integrert i ERP-løsningen. Anvendelsen har også blitt utvidet. Mens ERP tidligere var forbeholdt økonomi og regnskap, er det nå et system som tas i bruk av hele bedriften, både i form av å legge inn elektronisk informasjon, samt å ta det ut i rapporter, analyser og statistikk. Her kommer administrasjonsløsningene inn.

- ERP-systemene er nærmest online, med tilgang til masterdata. I en internettbasert verden skal informasjonen bare være et par klikk unna. Det er den store greia akkurat nå, sier Kaasa.

Elektroniske fordeler

Det har ikke skjedd så mye med regnskap som fagområde de siste 20-30 årene. Hovedforskjellene er mulighetene som følger av digitalisering av innhold. Noe så gammeldags som elektronisk informasjonsflyt er blant de viktigste grunnene til den store etterspørselen etter ERP-løsninger.

- Vi ser at det både er mest vekst og interesse rundt elektronisk dokumenthåndtering. Det er her de store besparelsene og mulighetene ligger, sier Morten Jensen, produktsjef for Visma Business.

I tillegg er elektronisk avstemming et viktig moment.

- Når alt er elektronisk kan man ta ut mange gevinster. De som jobber med ERP-systemet til daglig bruker tradisjonelt mye tid på avstemming og balanse. Det finnes gode verktøy som henter data fra økonomisystemene og effektiviserer arbeidet, sier Jensen.

Tjenestebasert programvare (Software as a Service) er i siget. De fleste analytikere spår SaaS å bli det neste virkelige store. I Norge har selskaper som Cerum, OneCRM, Proweb og 24sevenoffice posisjonert seg. Det er også ventet at Mamut snart vil lansere en løsning. I Sverige har selskapet Fortnox.se hatt suksess med en rimelig løsning for mindre bedrifter. Månedsprisen ligger på rundt en 50-lapp for en hovedmodul, og 30 kroner for andre moduler. I svenske kroner.

- Det er ingen penger als. For de små selskapene blir dette en veldig attraktiv og kosteffektiv løsning, sier Nils Molin, administrerende direktør i IDC Sverige, Norge og Finland.

Kompetansekamp

Men en av de viktigste kampene står om kompetanse. De store aktørene kjemper om å lokke til seg konsulenter. Kompetanse er en viktig konkurransefordel i et anbud. Flere leverandører har egne skoler og kursopplegg. En leverandørs fremtid er avhengig av at kommende konsulenter ønsker å jobbe der. I dagens marked har det vært vanskelig nok for selskapene på Topp 10-listen å få nok folk.

- Det har vært en utfordring å rekruttere tidligere i år, og vi har satset på et eget akademi for skolering i våre løsninger, sier Glenn Arnesen, administrerende direktør i IFS Scandinavia.

IFS samarbeider med Wm-data om å utdanne konsulentene. Målet er å skolere hundre konsulenter i Norge og Sverige hvert år. ERP er ikke et enkelt fag. Det strekker seg over bredden i organisasjonen, og krever tilsvarende bred kompetanse. I tillegg til it-kompetanse trenger man kunnskap om økonomi, regnskap, service, logistikk og produksjon. I et utvidet ERP-begrep må man også vite noe om verktøyene for virksomhetsstyring. Til slutt kreves en viss kunnskap om kundens bransje.

- ERP er omfattende, og det tar gjerne minst et halvt år i arbeid før en konsulent kan skape noen verdier. Vi ser samtidig at kompetanse er en viktig konkurransefordel i en anbudsrunde, sier Glenn Arnesen.

Etterspørselen er foreløpig totalt upåvirket av børsuro og mørke varsler for 2008. Et ERP-system handler uansett om effektivisering. I et hett marked er det viktig å ikke miste hodet.

- Vi husker alle hva som skjedde på slutten av 90-tallet, med tusenvis av nyutdannede konsulenter i et hot marked. For meg er det viktigere med kvalitet enn vekst. Vi skal ikke vokse raskere enn vi kan håndtere, avslutter Arnesen.

Les om:

Enterprise