Skuffende kvartal for Canon

Skuffende kvartal for Canon

Canon mistet en tiendedel av omsetningen i fjerde kvartal. Økonomien i USA og Europa får skylden.

Canon har presentert sine tall for hele 2011 og fjorårets siste kvartal.

I løpet av kvartalet omsatte selskapet for 964,8 milliarder yen, som tilsvarer 73,5 milliarder kroner. Det er en nedgang på 9,7 prosent fra omsetningen på 1,06 billioner yen, eller 81,4 milliarder kroner, i fjerde kvartal 2010.

Driftsresultatet økte til 94,6 milliarder yen, eller 7,21 milliarder kroner, en oppgang på 14,2 prosent fra resultatet på 82,8 milliarder yen, eller 6,31 milliarder kroner, i fjerde kvartal 2010.

Multifunksjon vokser

For hele 2011 sett under ett omsatte Canon for 3,56 billioner yen, eller 271,1 milliarder kroner. Det er en nedgang på 4 prosent sammenliknet med omsetningen på 3,71 billioner yen, tilsvarende 282,5 milliarder kroner, i 2010.

Den samlede inntjeningen for regnskapsåret gikk tilbake med 2,4 prosent. Mens Canon i 2010 satt igjen med 387,6 milliarder yen, eller 29,5 milliarder kroner, endte inntjeningen for 2011 på 378,1 milliarder yen, tilsvarende 28,8 milliarder kroner.

Flere Canons produktsegmenter gikk tilbake i løpet av året, noe selskapet gir den europeiske gjeldskrisen og de dårlige forholdene på arbeids- og boligmarkedet i USA skylden for.

Et unntak er multifunksjons-fargeskrivere med nettverksstøtte, som har vokst i alle geografiske områder. Laserskrivere solgte bra i nye og uutviklede markeder, mens salget av slike skrivere i Europa sto på stedet hvil i andre halvdel av året.

I markedet for konsumentprodukter vokste omsetningen av speilreflekskameraer i alle områder. Etterspørselen etter kompaktkameraer har vært god i nye markeder, men laber i USA og Vest-Europa, og nedgangen i etterspørselen etter blekkskrivere skal også ha blitt stagget av veksten i nye markeder.

Toppsjefen trekker seg

Når det gjelder utsiktene til 2012 skriver selskapet at den globale økonomiske nedgangen og mangelen på en løsning på eurokrisen gjør at "fremtiden ser mer og mer usikker ut".

De dårlige resultatene gjør at selskapet nå omrokkerer toppledelsen.

Det innebærer at Canons 70 år gamle toppsjef Tsuneji Uchida trekker seg fra selskapet i slutten av mars. Uchida erstattes av styreleder Fujio Mitarai (76). Uchida vil fremover ha en rådgiverrolle i selskapet.

Les om:

Enterprise