Skuffende tall fra EDB Ergogroup

Skuffende tall fra EDB Ergogroup

92 millioner kroner i minus er ikke bra nok for konsernsjef Terje Mjøs.

EDB Ergogroups samlede driftsinntekter i fjerde kvartal 2010 ble 3,36 milliarder kroner, mot proforma 3,30 milliarder i samme kvartal i 2009. Driftsresultat før amortisering og synergikostnader (EBITA) endte på 171 millioner, mot proforma 283 millioner i fjor. Resultatet etter skatt viser 92 millioner i minus, mot 149 millioner i pluss på samme tid i 2009.

- EDB Ergogroup er ikke fornøyd med resultatene for fjerde kvartal. Vi har iverksatt en rekke tiltak, og sammen med det pågående synergiprogrammet skal dette bidra til å styrke selskapets lønnsomhet, sier konsernsjef Terje Mjøs i en børsmelding.

Store fusjonskostnader

Det er restruktureringskostnader i forbindelse med fusjonen som gjør at selskapet havner på minussiden. Som ventet tas det også engangskostnader i forbindelse med bortfallet av kontrakter fra Hydro.

EDBs SAP-baserte bransjeløsning mot kommunene får også deler av skylden for det svake resultatet.

Alle forretningsområdene kan vise til omsetningsvekst, men samtlige har også svakere resultat enn i fjor. Nå skal det fusjonerte selskapet bedre lønnsomheten.

- EDB Ergogroup går inn i 2011 som ett samlet og slagkraftig selskap med fokus på det nordiske it-tjenestemarkedet. Det er gledelig at alle forretningsområdene i fjerde kvartal har organisk vekst etter flere kvartaler med omsetningsfall, og at vi har spesielt god fremgang innenfor SMB, bank- og finanstjenester samt i det svenske markedet, mener Mjøs.

Negativt for outsourcing i 2011

Synergiprogrammet går i henhold til planen, og selskapet forventer markedsvekst i 2011 drevet spesielt av offentlig sektor, bank- og finans, SMB og konsulentområdet. Unntaket er outsourcing for storkunder.

”Storkundesegmentet for outsourcing i Norge er preget av prispress og lite tilfang av nye kontrakter. Sammen med bortfall av kundekontrakter i størrelsesorden 200 millioner i 2011 medfører dette at selskapet forventer fortsatt negativ vekst innen drift for storkundesegmentet i Norge i 2011. I Sverige derimot, forventes moderat vekst også innen drift for storkundemarkedet.”, heter det i meldingen.

Les om:

Enterprise