Skyen gjør it-sjefen til toppsjef

Skyen gjør it-sjefen til toppsjef

Nordiske it-direktører har bedre sjanse enn før til å bli administrerende. Årsak: Nettskyen.

Det tyder i hvert fall undersøkelsen "Changing role of the CIO 2011" på. Den er gjennomført av Vason Bourne har, på vegne av CA Technologies spurt ut 685 it-direktører i selskaper med over 500 ansatte.

Konklusjonen viser at nordiske it-direktører tror at nettskyen bidrar til at de er bedre posisjonert for å bli administrerende direktør.

Ambisjoner i nettskyen

Av de nordiske it-sjefene som deltok i undersøkelsen trodde hele 60 prosent at nettskyen har gitt dem bedre muligheter for å stige i gradene, og oppnå den magiske tittelen administrerende direktør.

Dette til tross for at færre enn fire prosent av it-sjefene tradisjonelt sett blir forfremmet til administrerende direktører på global basis.

Undersøkelsen avslører også at it-sjefene som har allerede har adoptert nettskyen inn i sine bedrifter er mer ambisiøse enn de som enda ikke har tatt spranget.

Hele 75 prosent av nettsky-direktørene ser sin posisjon som en mulighet til forfremmelse til andre lederjobber. Til sammenligning deler bare 20 prosent av etternølerne denne drømmen.

Som om ikke dette var nok så ser 87 prosent av it-direktørene som er på plass i nettskyen på jobben de har i dag som et steg mot administrerende direktør-jobben.

Ingen av it-direktørene som ikke er i nettskyen delte denne oppfatningen. Ifølge undersøkelsen illustrerer dette i hvilken grad nettskyen påvirker it-direktørenes ambisjoner.

- Vi vet i dag at nettskyen er revolusjonerende i forhold til hva den kan gjøre for bedrifter, sier Solveig Kristiansen, norgessjef i CA Technologies Norge.

Hun fortsetter med å si at undersøkelsen også viser at nettskyen bidrar til å utvikle en ny type it-direktør.

- Denne forstår hva det kan bety for en bedrift å adoptere nettskyen og en som tror at teknologi kan gjøre dem i stend til å bli morgendagens bedriftsledere, sier Kristiansen.

Fortsatt en teknisk rolle

It-direktøren er i dag fortsatt sett på som en teknisk rolle, ifølge 47 prosent av de spurte. Dette er, ifølge dem selv, hovedårsaken til at få it-direktører lykkes med overgangen til administrerende direktør.

Omterent en av tre av de spurte it-direktørene innrømmer at selv om de har de nødvendige kvalifikasjonene på plass, så gir andre stillinger mer relevant ledererfaring.

En årsak som oppgis er mangel på "digital litteratur" på styrerommet. I tillegg sier en tredjedel at styret i virksomhetene deres er "digitalt ulitterære", og har mangel på kunnskaper og forståelse for nye teknologier.

Faktisk sier nesten halvparten, 43 prosent, av de spurte at de mente styret ikke forstår verdien av hva it kan tilføre bedriften. Dette fører på sin side til at bedriften ikke er i stand til å respondere raskt nok - og dermed går glipp av viktige forretningsmuligheter.

- Det er verdt å merke seg at teknologi i løpet av de 15 siste årene har inntatt en så viktig posisjon og mange av disse personene har aldri vært hardkokte teknologer, men har hatt en naturlig evne til å se hva teknologi kan gjøre for en bedrift som igjen bidrar til å gi økte konkurransefordeler, sier Kristiansen.

Gode nyheter for it-direktøren

Undersøkelsen viser at oppfatningen om rollen til it-direktøren er i forandring, og 60 prosent av it-sjefene som deltok i undersøkelsen føler at både bedriftens øvrige ledelse og styre gir inntrykk av at it-direktøren blir stadig mer viktig for bedriften.

- Denne undersøkelsen viser at nettskyen har positiv påvirkning på ambisjonene til dagens it-direktører og bidrar til utvikling av en ny type forretningsorientert it-ledelse. Å ignorere denne trenden eller hva disse lederne kan tilføre en bedrift vil hindre bedriftens konkurranseevne og vekst, avslutter Kristiansen.

Enterprise