Slår sammen kommuner

Slår sammen kommuner

IT-SJEFEN: Kommunesammenslåing på Nordmøre opptar mesteparten av tiden til it-direktøren i Kristiansund kommune, Steinar Holm.

- Hva er den viktigste utfordringen i jobben din akkurat nå?

- Det er sammenslåingen mellom kommunene Kristiansund og Frei, som både organisatorisk og teknisk byr på endel utfordringer. Blant annet skal mange enheter slås sammen.

- Hva foretrekker du, Microsoft eller Linux?

- Microsoft. Det er det enkleste og det skaper god tilgjengelighet i en travel hverdag. Det gir oss klare løsninger og en viss trygghet om at tingene henger sammen.

- Outsourcing, plage eller saliggjørende?

- Både og. Noen av våre løsninger er satt ut til en ASP-sentral som betjener 13 ulike kommuner her på Nordmøre. På bilbioteksløsninger, for eksempel, fungerer dette bedre enn å ha det lokalt. Vi må se på hva som er best i hvert enkelt tilfelle.

- Hva bruker du mest tid på i jobben?

- For tida er det strategi og det intrakommunale samarbeidet. Vi har et nært samarbeid, blant annet om sak/arkiv-løsninger.

- Hvordan blir it brukt strategisk?

- It er helt sentralt i samarbeidet mellom kommunene. Det er et virkemiddel for å nå målene i Enorge 2009-strategien og innfri kravene i regnskapsforvaltningen. Mer tilgjengelighet og bedre tjenester for innbyggerne er viktige stikkord. Kristiansund er blant de seks-sju beste kommunene i landet på dette.

- Hvem skal svare på disse spørsmålene neste gang?

- Det skal Idar Flemmen i Molde kommune.

Les om:

Enterprise