Slik blir it-avdelingens rolle

Slik blir it-avdelingens rolle

Nettskyen gir endringer, men Norwegians it-sjef vil beholde kompetansen.

It-avdelingen blir mindre teknisk og mer forretningsorientert. Det er en samstemt spådomstrio bestående av generalsekretær Per Morten Hoff fra IKT Norge, førsteamanuensis Espen Andersen fra BI og analytiker Helge Skrivervik fra Mymayday.com helt enige om.

- Det som skjer er at it-avdelingen flytter seg et nivå oppover i kompetansehierarkiet. It flytter seg nærmere business, og et eller to steg bort fra teknologien. "The big switch" er ikke en av-bryter for it-avdelingen, men en på-bryter for alternativer, sier Skrivervik.

Et bindeledd

Årsaken til endringen mener han er nettskyen. Nettskyen gir en industrialisering av it på basisnivå, som gjør at it-avdelingene i bedriftene ikke lenger trenger være opptatte av basisnivåfunksjoner som infrastruktur.

- It-avdelingen flytter seg fra drift til tilrettelegging, fra teknologi til business. Det er ikke sånn at it-avdelingen skal slutte å drive med it, men de skal administrere tjenester og leverandører i stedet for teknologi og systemer. De skal ta seg av leverandørkontrakter, ha avtaleansvar, oppfølgingsansvar, se muligheter og være kreative på vegne av virksomheten.

Han mener it-avdelingen vil gjennomgå en positiv forandring som vil gjøre den til en mer interessant partner for forretningssiden, nettopp fordi det blir mindre teknologi og mer forretning. Transformeringen er allerede i ferd med å skje rundt om i Europa og i USA.

- I realiteten en vinn-vinn-situasjon for it-avdelingen og virksomheten, slik jeg ser det, sier Skrivervik.

- Hvor skal it-ansatte med teknologisk interesse ta veien?

- It-profesjonelle som ønsker å utvikle seg videre, får unike muligheter til å gjøre akkurat det. De som ønsker å holde seg på teknologinivå, vil kanskje bytte arbeidsgiver, og må profesjonalisere seg, men mister verken fagfelt eller profesjonelle muligheter. Forandringen truer kun dem som ikke ønsker å følge med.

It-sjefen i toppledelsen

IKT-Norges Per Morten Hoff er helt enig i Skriverviks visjoner.

- Tanken om it-sjefen som en blanding av strateg og vaktmester er i ferd med å bli borte. Jeg ser for meg at it-avdelingen er i endring, mens it-sjefen må få en viktigere strategisk rolle. It-sjefen må inn i toppledelsen og være med på å "matchmake" i forhold til hvilken strategi bedriften skal gå for, sier Hoff.

- Blir det slipstvang for it-sjefen?

- It-sjefen må forberede seg på å legge frem ting for styret og være en del av miljøet.

- Men om it-avdelingen skal gå rundt og snakke business, hvem skal da fikse konkrete tekniske problemer?

- Når det gjelder drift av selve jernet, pc-ene og det som måtte stå rundt, er det mye som går av seg selv, men om det skulle gå skeis kan det også fjernstyres. Jeg tror support vil skje i andre type kanaler, altså at det blir satt ut, sier Hoff, som ikke tror det blir færre folk innen it-support, men færre folk som er ansatt hos brukerne.

It-sjefen i Norwegian er enig, men mener it-avdelingen må beholde basiskompetanse, les mer på neste side!

Les om:

Enterprise