Slik blir nye Microsoft etter Ballmer

Slik blir nye Microsoft etter Ballmer

Ny teknologi viktigere enn salg og markedsføring.

Et halvt år etter at Steve Ballmer gikk av som toppsjef hos Microsoft, har han nå også trukket seg fra styret i selskapet.

Analytikere tolker dette som den endelige markeringen av at Ballmer-epoken er slutt og at Microsoft nå fremstår som et helt annerledes selskap.

Tilbake til røttene

I Ballmers tid som toppsjef hos Microsoft var selskapets strategi i stor grad å høste fruktene av tidligere suksess gjennom effektivt salgs- og markedsføringsarbeid, hevder analytiker David Johnson hos analysefirmaet Forrester Research.

Ballmers etterfølger Satya Nadella er derimot mye mer opptatt av teknologisk nyskaping, ifølge analytikeren.

På en måte er selskapet nå på vei tilbake til Microsofts filosofiske røtter, sier Johnson til amerikanske PC World .

Han fremholder at Microsoft nå fremstår som et veldig annerledes selskap enn det var under Ballmers ledelse.

- Jeg vet ikke hvor mye mer Ballmer har å bidra med, sier analytikeren.

Gates' høyre hånd

Ballmer er en av veteranene hos Microsoft. Han var den første forretningsadministratoren som gründer Bill Gates ansatte i selskapet. Det skjedde i 1980, da Ballmer ble ansatt som Microsoft-medarbeider nummer 30.

Opp gjennom årene hadde Ballmer mange forskjellige ledende stillinger i selskapet og var i praksis Gates' høyre hånd.

I 2000 overtok Ballmer stillingen som daglig leder av selskapet, og etter at Bill Gates trakk seg som styreleder i 2006, fremsto Ballmer som Microsofts ubestridte leder.

I februar i år ble han imidlertid erstattet av Satya Nadella. I mellomtiden hadde mange av dem som var spådd som Ballmers etterfølger, sluttet i Microsoft.

Regissert avskjed

De siste dagenes begivenheter rundt Ballmer ser ut til i noen grad å være en regissert avskjed.

Det startet med at Ballmer kjørte et høyprofilert kickoff for basketball-laget han kjøpte nylig for to milliarder dollar, Los Angeles Clippers.

Kort tid etterpå sendte han et åpent brev til sin etterfølger Nadella, der han forklarte at han ikke lenger hadde tid til å sitte i Microsoft-styret, blant annet på grunn av sine engasjementer i sportsverdenen og som lærer.

I brevet benyttet han også anledning til å gi uttrykk for tillit til sin etterfølgers strategi, ikke minst prioritering av mobilitet, skyløsninger og fornyelse.

Et svarbrev fra Nadella er også blitt offentliggjort. Foruten å takk Ballmer for innsatsen passer også den nye Microsoft-sjefen på å poengtere at nå er det mobilitet og skyløsninger som gjelder.

Dermed er i hvert fall dét poenget kraftig understreket.

Aksjene - ris bak speilet?

Etter at it-analytikere og it-presse nå er ferdig med å kommentere høflighetsfrasene i avskjedsprosessen, vendes oppmerksomheten mot det faktum at Ballmer fortsatt beholder posisjonen som Microsofts største individuelle aksjeeier.

I avskjedsbrevet understreker Ballmer at han regner med å forbli i denne posisjonen i overskuelig fremtid.

Meldingen fra Ballmer tolkes i flere retninger.

På den ene siden betyr det at han fortsatt har tro på selskapet og ønsker at det skal fortsette å vokse.

Men det er også en påminnelse om at han fortsatt vil ha innflytelse over selskapet og at han vil forsikre seg om at Microsoft beveger seg i riktig retning, hevder analytiker Wes Miller hos analyseselskapet Directions on Microsoft.

Det siste er kanskje ikke noe som faller i god jord hos en del av de større institusjonelle investorene som har store aksjeposter hos Microsoft.

En del av disse aktørene ønsker nå at Microsoft skal komme seg forbi Ballmer-æraen for godt, sier Miller.

Uansett hva som skjer videre, har Ballmer gjort det godt i sine år hos Microsoft. Ifølge Wikipedia er Ballmers personlige formue nå over 20 milliarder dollar (over 120 milliarder kroner).

Enterprise