Slik holder du orden på dataene

Slik holder du orden på dataene

TEST: Databaseprogrammet for «folk flest» er ute i ny versjon. Vi har testet det, du kan vinne det.

FileMaker Bento finnes bare for Mac – samt som avleggere for iPhone og iPad. Noen Windows-versjon har vi ikke sett noe til ennå, til tross for at Bento har vært på markedet i over tre år.

Noe av forklaringen er nok at Bento kommer fra et historisk Mac-miljø. Bento er utviklet av FileMaker Inc., som har sitt utspring i Claris, programvarehuset som var heleid av Apple og som sto bak en rekke kjente Mac-programmer. Mac Write og Mac Paint er to av de mest kjente fra 1980-tallet, mens ClarisWorks var et kjerneprogram på 1990-tallet – omdøpt til AppleWorks da Claris ble lagt ned i 1998.

Les også: Svar på tre spørsmål og bli med i trekningen av tre Bento 4-pakker

10 år tidligere, i 1988, hadde Claris overtatt ansvaret for databaseprogrammet FileMaker, som var kommet ut i sin første versjon hos en annen utgiver i 1985. Da Claris ble lagt ned, opprettet Apple et nytt programvarefirma som fikk navn fra databaseprogrammet: FileMaker Inc. For dette firmaet har det siden da bare dreid seg om FileMaker-programmet, inntil Bento ble lansert.

Fra MS-DOS til Mac

Røttene til FileMaker-databaseprogrammet finner vi så langt tilbake som i den tidlige MS-DOS-epoken, rundt 1982-1983. Utviklerne bak programmet var uenige om fortsettelsen, og den ene fraksjonen endte opp med en versjon basert på det grafiske brukergrensesnittet til Mac under produktnavnet FileMaker. Tross forsøk fra Microsoft på å sikre seg programmet havnet det til slutt i porteføljen til Claris. Pro-versjonen kom i 1990, og i 1992 kom en multiplattformversjon som også kunne kjøres på Windows-pc-er.

Siden den gang har FileMaker vært markedsført like sterkt overfor Windows-brukere som Mac-brukere, og i lys av det er det kanskje litt rart at Bento-programmet ennå ikke er kommet i Windows-versjon. Det mangler ikke på anmodninger om dette på nettet.

Jeg ser ikke bort fra at det er de tette båndene mellom Bento og enkelte «innebygde» applikasjoner i Mac OS X som hittil har gjort en Windows-versjon uaktuell.

Database-programmenes gullalder

I våre dager er database-programmer noe som pc-brukere flest ikke har noe forhold til. Denne programsjangeren tilhører i dag spesialister og utviklere. På 1980- og 1990-tallet var det atskillig større interesse for generelle databaseprogrammer enn det synes å være blant dagens Mac- og pc-brukere.

Mens vi nå bruker pc-ene våre mer til musikk, bilder, chatting, internett og Facebook, var det en god del av oss som for 15-25 år siden gjerne brukte pc-interessen til å bygge opp databaser over musikksamlingen eller videosamlingen hjemme. FileMaker hadde mange kjente konkurrenter på andre plattformer. Noen av dem finnes fortsatt, først i fremst i Windows-miljøer, for eksempel Borland Paradox, nå eid av Corel – du finner Paradox blant annet som et element i pro-versjonen av WordPerfect Office X4 – og klassikeren dBase.

Databaseprogrammene ble utover på 1980- og 1990-tallet stadig mer avanserte, men samtidig mer krevende å bruke, og i lys av dette fremsto FileMaker som et databaseprogram som kjørte i en annen og mer brukervennlig retning.

Det grafiske brukergrensesnittet, der man enkelt kunne dra og slippe nye felt rundt på skjermen, forklarer en del av populariteten. I tillegg var programmet i mange år en «flat-fil-database» og ikke et fullverdig relasjonsdatabase-program, noe som ytterligere bidro til å gjøre et enkelt å bruke.

Tross enkelheten kunne det brukes til mange avanserte databaseoppgaver i bedriftene. I 1992-1993 påtok jeg meg, tross beskjeden databaseerfaring, å bygge opp fra bunnen av et abonnementssystem for en liten ukeavis basert på FileMaker, riktignok med en utdatert DOS-løsning som mal. Det gikk bra, og abonnementssystemet var i bruk uten problemer i mange år etterpå.

Stadig mer komplisert

Men hvor lenge var Adam i paradis? I 1995 innførte FileMaker Inc. en relasjonsdatabase-arkitektur på sitt FileMaker-program, som da var kommet frem til versjon FileMaker Pro 3. Noen år etterpå kom også en egen utviklerversjon, og programmet tok opp i seg stadig nye teknologier, blant annet knyttet til webpublisering og etter hvert handel på web.

I dag er vi fremme ved versjon 11, og i kompleksitet – og kanskje også pris – fremstår FileMaker Pro nå som et «overkill»-program for privatpersoner og folk som driver enkle småbedrifter.

Men så skulle det vise seg at FileMaker Inc. ikke hadde glemt sine opprinnelige kjernebrukere likevel. I januar 2008 ble Bento lansert.

Bento – et forbruker-program

Med Bento kan alle som behersker grunnleggende Mac-bruk også lage seg sine egne databaser. På mange måter er vi tilbake til den opprinnelige FileMaker. Du kan starte med en blank skjerm og begynne å dra og slippe nye felt utover skjermen, gi feltene navn og velge fra lister hva slags type felt det skal være – for tekst, dato, tall, telefonnummer, rangering og så videre.

Bento er imidlertid ikke først og fremst myntet på dem som gjerne kaster seg ut i det og starter med blanke ark. I stedet følger det med en del databaser som du kan bruke som de er eller som mal for å videreutvikles til andre databaser. Eller «libraries» – biblioteker – som det heter på Bento-språket. Først oppgave kan være å oversette de du vil bruke til norsk.

(Strengt tatt er kanskje vår bruk av ordet «database» i denne artikkelen noe villedende. Vi betrakter hvert bibliotek i Bento som én database, men ettersom alle Bento-dataene ligger i én og samme fil på disken, er det mulig at vi skulle vært nøyere på å følge programskapernes begrepsbruk. Men det er ikke så lett – den gode, gamle database-tenkningen henger igjen.)

I tillegg følger med et mal-bibliotek på over 30 maler. Her finner du maler til vin-database, tv-program- og video-samling, ferie- og festplanlegger, vedlikehold av boligen, møtenotater, medlemsliste for foreninger, treningslogg, enkelt regnskap, huskelister, diettlogg, kontaktpersoner, prosjekter og mye annet.

Dessuten ligger det en rekke maler på FileMakers nettsider, under tittelen «Bento Template Exchange». Blant malene vi har funnet her, er en for å organisere arbeidet med å skrive din neste roman, med plass for synopsis, liste over personene i romanen og beskrivelser av miljøene der handlingen tar plass.

Det finnes også maler for kunst og foto, matoppskrifter, hjem og hobby og mye annet.

En annen viktig side ved Bento er at flere av databasene som følger med som standard, er tett knyttet opp annen programvare på Mac-en, i første rekke kontaktregisteret Adressebok og kalenderprogrammet iCal. Disse synkroniseres stadig vekk og oppdaterer hverandre. Du kan for eksempel legge avtale- og møtekalender-informasjon fra iCal inn i Bento-versjonen av adresseboka og på den måten få samkjørt informasjon fra flere kilder til et mer oversiktlig helhetsbilde.

Når du legger inn mediefiler i Bento for Mac, kan du velge mellom å legge inn selve filen i databaseprogrammet eller – ved å holde Alt-tasten nede – bare lage en link til den aktuelle mediefilen. Dermed sparer du diskplass, men linken kan bli brutt hvis mediefilen blir flyttet.

Les om:

Enterprise