Slik lykkes du med outsourcing

Slik lykkes du med outsourcing

Unngå andres tabber. Les de beste rådene for å få til vellykket outsourcing.

Outsourcing kan by på problemer, men for stadig flere er dette en viktig måte å spare store penger på.

Tidsskriftet Infoworld har samlet det de ser på som de viktigste rådene om du vurderer å flytte noe av driften ut til tredjeparter.

1. Ha klare mål

Mulighetene for at outsourcingen blir en katastrofe er mye mindre om du sitter på gode planer, klare mål og har en god oppfølging av prosessen.

2. Krev tydelighet

Sørg for at de du skal outsource til skjønner seg på mer enn kode og installasjoner. De må være kompitable med din kultur og kunne kommunisere med "foretningsspråket".

3. Tenk langsiktig

Det er lett å skrike etter rask inntjening, men husk at ting kan ta tid. Ikke vær kortsiktig.

LES OGSÅ: Sparer penger på insourcing

4. Fokuser på gode leveranser

Dette kan være lett å glemme etter at alt papirarbeidet endelig er overstått.

5. Endre holdningen til it-avdelingen

Ikke se på it-avdelingen som en kostnad, men som en verdiskaper. La den være med å formulere mål for bedriften.

6. Kommuniser tydelig

Pass på at leverandøren forstår spesifikasjonene i prosjektene; vær detaljert og presis. La sluttbrukerne og forretningsområdet snakke sammen, både internt og eventuelt eksternt.

7. Du får hva du betaler for

Setter du for hardt trykk på leverandøren, får du gjerne mindre tilbake.

LES OGSÅ: - Outsource med måte

8. Ikke flytt alle systemene

Om mulig, bør du la deler av systemene bli under ditt eget tak, selv deler av systemer som outsources. På denne måten kan du ha en grunnleggende kontroll.

9. Vær ditt ansvar bevisst

Selv om du outsoucer, er det fortsatt du som har ansvaret for at ting fungerer som de skal, og at prosjekter går som de skal.

10. Søk støtte

Pass alltid på å få med deg alle it-sjefer og andre i ledelsen på dine avgjørelser.

11. Outsource det riktige

Hva som skal outsources kommer an på hva slags bedrift dere har, og hva slags mål dere har. Er målet å spare penger, outsource de dyreste systemene.

12. Fiks dine egne problemer

Ikke dump alle problemer og kaos på leverandøren. De har ofte ikke historien som skal til for å gjøre rede for dine problemer, så gjør det selv!

13. Følg opp!

Igjen: Vær tydelig på hva du vil ha, når du vil ha det og hvordan du vil ha det. Og la brukerne komme med tilbakemeldinger, slik at du alltid kan passe på at ting er som de bør.

LES OGSÅ: Kraftig stup for outsourcing

Les om:

Enterprise