Slik overlever du etter finanskrisen

Slik overlever du etter finanskrisen

Syv tips for å takle jobben som it-sjef med nye utfordringer.

I den endrede bedriftsverdenen som trer frem når røyken etter finanskrisen har lagt seg, vil nye strategier være nødvendige for å overleve.

Som it-sjef holder det ikke lenger å ha stor kjennskap til data, siden fleksibilitet og krysskompetanse vil være vel så viktig for å takle en endret arbeidstilværelse. Dette hevder i hvert fall en undersøkelse fra IDG news, som har identifisert syv ulike strategier for å klare seg i det nye arbeidsmarkedet.

Strategi 1: Balansekunst

Spisskompetanse er viktig, men minst like viktig er det å kunne forholde seg til ulike situasjoner og samarbeidspartnere. Kent Kushar, it-sjef i E&J Gallo Winery, mener krysskompetanse og evne til å tilpasse seg ulike situasjoner er fundamentalt for å klare seg som it-sjef i dagens marked. Altså må man være en slags arbeids-kameleon, med evne til å skifte fokus etter hvem og hva man forholder seg til.

- Når du skal snakke med salgspersoner må du kunne prate til dem på deres språk, og når du forholder deg til teknikere må du kunne kommunisere med dem også, mener Kushar.

Strategi 2: Risikohåndtering

Evnen til å identifisere og analysere risiko blir stadig mer viktig, og dette gjør seg særlig gjeldende i høyere it-stillinger. Innenfor dette faller det også å se på bedriftens generelle strategi. Noen satser mer på risikoprosjekter med potensielt høy avkastning, men etter en trøblete økonomisk periode vil mange bedrifter være mindre villige til å ta slike sjanser. Forståelse for problemene og strategiene til kunder, leverandører og partnere er også en del av en suksessfull risikoanalyse.

Strategi 3: Relasjonsbygging

Gode forhold til kunder, kollegaer og leverandører er et viktig utgangspunkt for videre suksess. Det er en fordel å være likt, men for en leder er det enda viktigere å bli respektert. Dette innebærer at man må våge å stille samarbeidspartnere ubehagelige spørsmål, som hva de ønsker å oppnå og hvilke hindre som ligger i veien.

Strategi 4: Analyse

Fra det rent operative til logistikk, økonomi og produksjon - i alle ledd blir analyse mer avgjørende og grunnleggende. Å kunne vise til analyser er viktig, men man må også kunne tolke dataene man har foran seg.

Strategi 5: Arkitekturbygging

Å få alle deler av et system til å fungere er som å løse Rubiks kube med bind for øynene, og for å mestre dette er det grunnleggende å forstå forholdene mellom systemer, forretningsforbindelser og mennesker. Bedriftsarkitektur er et nøkkelord her.

- En person som kan tenke bredt om arkitektur er en gullgruve i dagens marked, sier forfatter av "The New Polymath" Vinnie Mirchandani.

Strategi 6: Porteføljehåndtering

Å kunne håndtere enkeltprosjekter er viktig, men den virkelig ettersøkte kompetansen for tiden er evnen til å stille ulike prosjekter mot hverandre, altså portefølje- eller programhåndtering. Det gjelder også å forstå og tilpasse økonomiske modeller.

Strategi 7: Kommunikasjon

Evnen til å kommunisere, både muntlig og skriftlig, er avgjørende. Det finnes it-sjefer som blogger eller twittrer, og noen leier inn profesjonelle skribenter for å sørge for at saker fremlegges på riktig vis.

- Er man god på å kommunisere vil man bli lagt merke til, lover Kathryn Ullrich, rekrutteringsekspert og forfatter av boken "Getting to the Top".

Les om:

Enterprise