Slik skal CA hevde seg i Norge

Slik skal CA hevde seg i Norge

- Jo mer it-intensiv en tjeneste blir, jo mer har vi å bidra med, hevder Geir Bryn-Jensen.

- Vi er fortsatt globale, men nå er vi spissere og tydeligere, sier Geir Bryn-Jensen, leder i CA i Norge.

CA incorporated, tidligere Computer Associates, har helt siden 70-tallet kjøpt selskaper som har hatt produkter som fyller ut og forbedrer CAs administrasjonsverktøy.

I finansåret 2009, som ble avsluttet 31. mars, omsatte CA for 4,3 milliarder dollar med et overskudd på 694 millioner dollar. Første kvartalet i år, som var CAs siste, endte med bare 72 millioner dollar i overskudd.

- Vi er forberedt på nedgang i markedet helt til midt i 2010. Vi kan ikke anslå når oppgangen vil begynne, men teknologi vil være viktig. Derfor investerer vi i nye og forbedrete produkter og salgsressurser, sa John Swainson, administrerende direktør i CA ved resultatfremleggelsen ifølge Computerworlds nyhetsnett.

Unik posisjon

Tidligere har CA særlig gjort det godt på verktøy for IBM stormaskin. CA har sørget for at disse fortsatt har kunnet brukes i de store konsernene, riktignok til en betydelig pris, men prisnivået har IBM selv satt og er fortsatt lite villig til å justere.

Nå betegnes samlingen av stormaskinsverktøy for Mainframe 2.0. Kun noen få kunder i Norge kan være interessert. I år har 143 av 166 produkter blitt forbedret. En web-applikasjon sørger for å administrere og legge programvareverktøyene over på stormaskinens maskinmiljø Z/OS.

- Vi er i en unik posisjon fordi vi har Software som vår kjernevirksomhet. På grunn av vår erfaring og verktøy aspirerer vi til å snakke om forretningsverdi, fortsetter Geir Bryn-Jensen.

Derfor er EITM (Enterprise IT Management) CAs grunnlag for å bygge opp under effektiviseringen av it-systemene i virksomhetene. EITM deles opp i tre områder: virksomhetsstyring (Governance), drift og forvaltning (Manage) og sikkerhet.

Sikkerhet omfatter eksempelvis sikring av virksomheten ved tilgang og ved å sørge for dataintegritet.

Forbedrer endringer

- Jo mer it-intensiv en tjeneste blir, jo mer har vi å bidra med, hevder Geir Bryn-Jensen.

Bedre kvalitet er ett av de tiltak som på sikt bidrar til kostnadsreduksjoner og et element i strategien om Lean, det vil si mager. Mye av utfordringene ligger i dårlig endringskontroll. Bedring krever en tjenestekatalog, CMDB (Change Management Database).

Oppkjøpet av Cassatt som gir løfter om sterkt forbedrete måter å drive datasentre er et element i strategien Lean. Cassatt har utviklet en arkitektur og algoritmer for optimalisering av datasentre som vil bidra til gjøre driften mer smidig.

13 produkter inngår i samlingen av verktøy for å hjelpe ledelsen for datasenteret oppnå økt produktivitet og fjerning av unødvendige data og maskiner. Ett område er katastrofesikring med Recovery Management, et annet virtualisering, et tredje er deduplisering.

Prosjekt og porteføljestyring bidrar til bedre prosjektoversikt slik at kostnadsdrivende forsinkelser unngås, og bedre planlegging, administrasjon og kostnadskontroll av virksomhetens applikasjoner for ansatte og infrastruktur.

Seks displiner

- Det inngår seks disipliner i EITM, forklarer Geir Bryn-Jensen.

Tre er nevnt, sikkerhet, prosjekt og porteføljestyring og Mainframe 2.0. De andre er Application Performance Management, Service Management og Infrastructure Management.

Application Performance Management (APM) gir oversikt over transaksjonsflyten til applikasjonen. Service Management (SM) sørger for rask igangkjøring som øker it-avdelingens produktivitet og dermed blidgjør brukerne. Infrastructure Management (IM) bidrar til automatisering. Konsekvensen er ifølge CA reduksjon av tiden for oppsett av datamaskiner reduseres med 90 prosent og kostnadene for brukertjenester med 30 prosent.

- Kombinasjonen av APM og IM gir Root-Cause Analysis, hevder Geir Bryn-Jensen.

Root-Cause, eller årsak/virkning forteller hva slags konsekvenser for tjenesteavtaler og applikasjoner feil i den tekniske utrustningen forårsaker. Målet er å løse problemer før kunder blir påvirket. Derfor betegnes kombinasjonen av APM og IM for Business Experience Management. Denne løsningen er en av fire hvor CA har kombinert moduler fra sine seks disipliner.

- Vi har nå fått til mye av det vi ønsket. Derfor ansetter vi folk i Norge, både selgere og fagfolk for å lage kundeløsninger, fremhever Geir Bryn-Jensen.

Les om:

Enterprise