Slik skal Oracle samhandle

Slik skal Oracle samhandle

Beehive er Oracles nye tilbud for kunder som vil bruke samhandling for å effektivisere sin virksomhet.

Samhandling i alle avskygninger utfordrer måten virksomheter administrerer og driver sin utvikling. Ideen er å kombinere mennesker og innhold i forskjellige grupperinger som i et løpende samarbeid jobber for å skape endringer.

I en rundspørring gjort av Network World svarte 85 prosent at samhandling (collaboration) var viktig eller av betydning for fremtidig produktivitet. Rundspørringen ble gjort i 2007 mens man hadde et oppegående marked.

I vanskelig økonomiske tider blir samhandling av enda større betydning. Det omfatter både det interne samspillet med ansatte og det eksterne med leverandører og partnere, kanskje også kunder.

- Ideer blir bedre når de deles. Når jeg blir vi, kan vi gjøre forandringer, sier Padmasree Warrior, direktør for teknologikoordinering i Cisco.

Ingen

Ingen kan påberope seg å være en totalleverandør av samhandling siden det omfatter et sett av teknologier, hvor nettverksteknologi er en vesentlig forutsetning.

Alcatel, Cisco og Nortel er derfor viktige for å knytte personer og innhold sammen.

De mest betydelige bidragsyterne er kanskje IBM og Microsoft som står som alternative leverandører av funksjonaliteten som inngår. Stikkord er IBM Lotus Sametime og Microsoft Sharepoint.

I tillegg til IBM og Microsoft har Cisco, Oracle og Sun ambisjoner om å levere gode løsninger på samordnet kommunikasjon for å tilrettelegge for samhandling.

Utviklingen av Beehive gjør at Oracle får et helt annet teknologitilbud enn Oracle Collaboration Suite. Ifølge direktør David Mitchell i analysefirmaet Ovum hadde Oracle store problemer med å overbevise kundene om verdien av Collaboration Suite.

Samle

Beehive derimot har et annet utgangspunkt hvor poenget er å samle funksjoner som forbindes med Web 2 til en total løsning.

- Målet er å ta de forskjellige kommunikasjons og samhandlingsapplikasjonene fra en rekke leverandører og integrere dem i Beehive, sier Charles Phillips, president i Oracle.

Kundene kan velge Oracles tilbud på post og kalender, men det vil sannsynligvis de færreste, siden de allerede har sine fortrukne alternativer.

- Beehive med sin forbedrete funksjonalitet, arkitektur og modeller for brukerinteraksjon har et potensial, sier David Mitchell.

Funksjoner som inngår i Beehive er blogger, diskusjon, kalender, konferanser, kontakter, merkelapper (tags), oppgaver, post, tale, talepost, tasteprat (chat), søk, video, Wikis (emnedugnad) og øyeblikksmeldinger.

- Oracle Beehives integrerte tjenester og åpne arkitektur gjør det mulig for organisasjoner å integrere en ny generasjon samhandlingsløsninger direkte inn i forretningsapplikasjoner og prosesser, sier Per Kristian Hove, administrerende direktør i Oracle i Norge.

Sosial

To stikkord er kommunikasjon og koordinering. Det er i den forbindelse at den sosiale teknologien fra eksempelvis Facebook og Second Life påvirker samhandlingen.

Koordineringen skjer ved bruk av Beehives objektmodell som beskriver sammenhengene mellom alt som inngår. Derfor beskrives samhandlingsprosesser ved bruk av skjelletter (templates).

Diskusjoner, kalender, konferanser, post, søk, tasteprating og Wikis er funksjoner som må koordineres. Derfor får konferanser større betydning for samordnet kommunikasjon.

Videokonferanser med HD-teknologi vil om noen år få større innflytelse, men først må prisnivået ned.

Beehive er tilpasset Oracles applikasjoner og web-teknologi. Ideen er at samhandling skal kunne være en del av portaler og sammensatte applikasjoner.

Sikkerhet

Forutsetningen er styrings og sikkerhetsmekanismene som identitetsadministrasjon,

rettighetsstyring, prosesstyring, records management og sikker søk.

- Det unike er sikkerheten og sporbarheten, sier Harald Løvvik, nordisk direktør for samarbeidspartnere i Oracle.

Hva man får tilgang til, er avhengig av policy og roller. Tilgang skjer ved pc-er og apparater som Blacberry, Iphone og Windows Mobile.

Det er ikke krav om å bruke Oracles programvare. Microsofts Active Directory kan brukes for autentifisering av kunder som foretrekker mest mulig fra verdens største programvareleverandør.

Les om:

Enterprise