Småklipp fra it-bransjen

Småklipp fra it-bransjen

Krohn Traaseth får internasjonalt verv, Encap slipper SDK, Stay.com nominert til Hederspris.

Norsk HP-direktør får internasjonalt verv

Administrerende direktør i HP Norge, Anita Krohn Traaseth, har overtatt vervet som President for HP EMEA Womens Council.

Rådet ble etablert i 2010, og har 17 medlemmer fra ulike nasjoner. Målet er å utvikle initiativer og programmer for å fremme kvinnelige talenter i HPs virksomheter i Europa, Midtøsten og Afrika (EMEA).

- Etter 17 år i it-bransjen, og snart fire år i HP, har jeg erfart at dersom man rekker opp hånden, så er begrensingene få for de fleste, også for kvinner, sier Krohn Traaseth i en pressemelding.

Hun påpeker også at erfaring viser at kvinner generelt er mer tilbakeholdne og søker større trygghet før de uttaler seg, og mener det er rom for et større kjønnsmangfold i nøkkelroller i it-bransjen generelt.

- Gitt at 30 prosent av de ansatte i HP EMEA er kvinner, vil jeg som leder av rådet jobbe for at selskapet vårt blir bedre på å kapitalisere på våre kvinnelige HP-kolleger som har ambisjoner, at kvinnen selv tar ansvar og går etter større oppgaver, både lederjobber og fagansvar, at HP-ledelsen øker fokus på å utvikle og å velge kvinnelige talenter til nøkkelroller, samt å arbeide for tilrettelegging av det nye arbeidslivet og neste generasjons ledere, for menn og kvinner, avslutter Krohn Traaseth.

Encap slipper autentiserings-SDK

Oslo-selskapet Encap har sluppet et SDK for to-faktor autentisering uten bruk av kodebrikke eller engangskoder i apper for mobil og brett.

- Vårt utviklingsverktøy setter utviklere i stand til å integrere to-faktor sikkerhet sømløst inn i app-en, sier Thomas Bostrøm Jørgensen, administrerende direktør i Encap i en pressemelding.

Utviklere kan utvikle og teste den ferdige, integrerte løsningen ved hjelp av Encap sine testservere, og det er ingen kostnader forbundet med test-lisensen, heter det i meldingen fra Encap.

Jørgensen sier også at det er tøff konkurranse i app-markedet, og mener in-app autentisering er fordelaktig i forhold til løsninger som krever kodebrikke eller engangskoder via for eksempel SMS.

- Encap tilbyr en mulighet for ikke bare å matche sikkerhetsnivået til mange banker og tjenesteleverandører, men også å forbedre det, hevder han.

Løsningen til Encap er forøvrig verifisert av sikkerhetseksperter tilknyttet forskningsgruppen COSIC i Belgia og er tatt i bruk av flere aktører innen finansielle tjenester, blant andre Sparebanken Vest og Entercard.

Mer informasjon om SDK-et er tilgjengelig på Encaps utviklerportal.

App nominert til Hedersprisen for god design

I konkurranse med en vindturbin, elektrisk postbil og image-modernisering av Redningsselskapet kjemper reisetjenesten Stay.com om selveste Hedersprisen for god design 2013.

Stay.com ble først lansert som nettjeneste i 2010 og er et sosialt reiseplanleggingsverktøy hvor brukere kan lage sine egne guider og dele erfaringer og anbefalinger.

Applikasjonen for tjenesten ble lansert sommeren 2012 for både Android og IOS, og er utviklet av designbyrået Unfold i samarbeid med Stay.

- Teknologien vi har utviklet ligger i verdensklasse, og potensialet er skyhøyt, forteller Joachim Paasche, daglig leder i Stay i en pressemelding.

Han mener også at dagens brukere er blitt litt bortskjemt på gratistjenester med høy grad av brukervennlighet, og at det derfor er viktig å bruke tid på å designe enkle lødninger.

- Folk flest er ikke villige til å investere tid på å forstå hvordan en tjeneste fungerer, da går de bare videre til konkurrenten. Digital tjenestedesign handler om å lage løsninger som er så enkle som mulig. Å bli nominert til Hedersprisen for god design er en bekreftelse på at vi har lykkes med det, sier Paasche.

Stay er nominert sammen med Blaaster Wind Technologies, Loyds Industri og Redningsselskapet.

- Årets nominerte har det til felles at de sprenger grenser. Vi ser at stadig flere norske bedrifter bruker strategisk design som et verktøy for å strekke seg etter ambisiøse, internasjonale mål, sier Thea Mehl, prosjektleder i Norsk Designråd.

Norsk Designråd offentliggjør vinneren 17. april under Designdagen 2013.

Enterprise