Snodig feil krasjer Mac-apper

Snodig feil krasjer Mac-apper

Alt som skal til er disse åtte tegnene.

Det har blitt oppdaget en merkelig feil i nyeste versjon av OS X, 10.8 Mountain Lion.

Om du åpner et hvilket som helst program i operativsystemet, markerer et tekstfelt og skriver inn følgende tekst, kommer programmet mest sannsynlig til å krasje:

File:///

Krasjen skjer umiddelbart og synes å gjelde nesten alle programmer, skriver Macworld Sverige.

Ikke alle apper rammet

Et unntak ser ut til å være programmer som bruker Carbon eller Java i stedet for det mer vanlige Cocoa, ifølge vårt svenske søstertidsskrift. Det betyr at programmer som Word, Gimp og Firefox ikke er påvirket.

(Carbon og Cocoa er rammeverk for å utvikle programvare i OS X, men for ulike versjoner av operativsystemet. Carbon er for eldre utgaver, mens Cocoa er for nyere.)

Våre kolleger spekulerer også i at det kan være at programmene immune for feilen bruker egne metoder for teksthåndtering enn Apples standardmetode.

Apple har fått beskjed

Nøyaktig hva som er årsaken til feilen er ikke kjent, men feilrapporten antyder at det kan ha noe med stavekontroll å gjøre.

- Ettersom det gjelder tekstfelt som ikke fungerer med stavekontroll (som Safaris adressefelt), virker det ikke sannsynlig. Det har lenge vært mulig å bruke adressen i formatet ”file:///Users/anders/Desktop/bild.jpg” i OS X, men her er altså file skrevet med stor bokstav, skriver Macworld Sverige.

Feilen er innrapportert til Apple. TheNextWeb påpeker at siden den ikke er kritisk, er det ikke sikkert at den blir fikset med det første.

Enterprise