SOA gir penger på bok

SOA gir penger på bok

I Danske Bank er SOA en av de viktigste våpnene i kampen om kundene. It-direktør Peter Trier Schleidt tar deg bak kulissene og avslører konsernets SOA- hemmeligheter.

It-direktør Peter Trier har ikke mye tid til å nyte utsikten fra sitt kontor i et av nordens største bankkonsern, Danske Bank. Tidligere i år kjøpte banken finske Sampo Bank for over fire milliarder euro. Men det var det lette delen av oppkjøpet, for i de kommende månedene skal oppkjøpet gjennomføres i praksis. Den fullstendige integrasjonen skal finne sted om et halvt års tid, testingen skal være gjennomført og 1,2 millioner bankunder og 3500 medarbeidere i Samp Bank overføres til Danske Banks it-plattform.

Det er langt fra første gangen banken står overfor slike gigantiske it-oppgaver. Og at Peter Schleidt ikke ligger søvnløs om natten, skyldes i stor grad den tjenesteorienterte it-arkitekturen i konsernet.

SOA er nemlig en av de viktigste våpnene i kampen om kundene. Det er SOA som gjør at banken kan integrere nye oppkjøp på en felles plattform, og det er tjenesteorientert arkitektur som gjør det relativt enkelt å utvikle nye tjenester til kunder og medarbeidere.

LES OGSÅ: Norges mektigste it-sjef

- SOA betyr utrolig mye for Danske Bank, og det henger sammen med at vi har en strategi hvor vi integrerer både felles produkter, prosesser og felles systemer inn i én logisk sammenhengende plattform, sier Peter Trier Schleidt, som er it-direktør i et konsern med 24.000 medarbeidere og rundt 4,6 millioner privatkunder i ni land.

Den 43 år gamle Peter Schleidt forklarer at oppkjøpet av Sampo Bank er et aktuelt eksempel på fordelen med SOA.

- Når Sampo Bank er integrert på vår plattform, har banken 20 prosent lavere omkostninger alt i alt. Det betyr også at it-omkostningene for konsernet, som i dag er 15 prosent av de samlede kostnadene, kun blir 14 prosent etter at vi koblet Sampo Bank på. Det fremmer konkurranseevnen, sier han.

Ingen ny tanke

For Danske Bank er ikke tanken om en felles plattform ny. På 1990-tallet ble alt utviklet på én stormaskinsplattform.

- Men i 2007 er dette ikke det opplagte måten drive utviklingen på. Vi har i dag tre strategiske plattformer - stormaskin, Websphere og Microsoft - som vi driver utvikling på. I tillegg kjøper vi en masse systemer, sier it-direktøren.

For fortsatt å kunne integrerer alle nye og gamle systemer, var det nødvendig å etablere en integrasjonsplattform.

- Det viktigste er at en tjeneste eller funksjonalitet, som allerede er laget for en plattform, kan gjenbrukes – enten den er kjøpt eller utviklet selv, mener Peter Schleidt.

LES OGSÅ: It i hjertet av Ikea

It-organiasjonen i Danske Bank er på 1550 personer, hvorav 250 it-medarbeidere sitter i India. For Peter Schleidt er ikke antallet så voldsomt når han ser på hvordan en moderne bankvirksomhet er skrudd sammen. Finansielle virksomheter er noe av det nærmeste man kommer på en ren digital virksomhet, kredittkort er vel nesten det eneste man finner som ligner et fysisk produkt.

- Det vil si at vi i høy grad konkurrer på hvordan vi bruker it. Det er it som avgjør hvor effektiv banken er, og hvilke varer man har på sine butikkhyller og hvordan utstillingen er på internett, påpeker Peter Schleidt.

For kundene er det ikke så viktig om det er SOA som ligger bak servicen de opplever. Men ifølge Schleidt er SOA i høy grad et spørsmål om optimalisere forretningsdriften og skape en komplett bilde av kundenes forsikringer, lån og avtaler med banken.

- Når våre rådgivere skal arbeide sammen med kunden om et eller annet, så tar vi alltid utgangspunkt i kundens samlede engasjement. Selvfølgelig, kan man kanskje si. Men det er ingen selvfølge om man ikke har integrert. Det ville vært en stor oppgave om man måtte slå opp i alle de 87 forskjellige systemer for å finne ut om alle forholdene kundene har til oss. Men når det ligger ett sted – er det bare å slå opp, sier Peter Schleidt.

Retningslinjer på SOA

Analysehuset IDC har vurdert at minst 40 prosent av næringslivet implementerer eller overveier å implementere SOA. Det er forståelig når store selskaper som Danske Bank kan fortelle om økonomiske gevinster. For det handler ikke bare om it-gevinster.

- Vår plattform bli enda mer effektiv når vi enten vokser i markedet vi allerede befinner oss, eller kjøper en bank og integrerer den. På it-siden er det ikke slik at vi må være 3000 utviklere for å drive en dobbelt så stor bank, men kanskje noe under 2000, forklarer Schleidt.

Han understreker imidlertid at tjenesteorientert arkitektur kan gi et tilbakeslag om man ikke bruker det fornuftig.

- Vi var tidlig i gang med SOA, så vi har absolutt sett fordelen. Men også ulempene. Når man tilbyr tjenester fra forskjellige plattformer og lager et nytt system som er fleksibelt og trekker på forskjellige ressurser – gir det en rekke utviklingsmuligheter, men rent produksjonsmessig er det ikke sikkert at det er like smart.

Peter Schleidt sier at å hoppe fra én plattform til en annen tar kanskje 20 milisekunder, og gjør man det en gang i en transaksjon så går det bra.

- Vi har sett eksempler på at noen av våre kreative utviklere plutselig har gjort det hundre ganger i en transaksjon. Da får man en svartid ingen vil være fornøyd med, sier Peter Schleidt.

Hans råd for en god SOA-strategi er gode retningslinjer for hvordan og når man skal bruke forskjellige tjenester – og tjenesten skal ha en forretningsmessig betydning.

- Men man må være forsiktig, og basere seg på gode case. Det er viktig å sikre seg slik at brukerne ikke fritt slippes inn på tjenester på mange forskjellige nivåer, understreker Peter Schleidt

Les om:

Enterprise