SOA har fått en atonal klang

SOA har fått en atonal klang

KRONIKK: Det er mindre snakk om SOA i bransjen – og godt er dét.

"SOA synes ikke lenger å klinge rent", sa Ahlert Hysing i sin spalte for noen uker siden. En særdeles treffende formulering, men hva betyr det?

Det er helt sikkert slik at det er mindre snakk om SOA i bransjen – og godt er dét. Hypetoppen var passert for fire-fem år siden. SOA (Services Oriented Architecture) betraktes i dag som gammelt nytt, mange ser på det som altfor høytflyvende. Ingen holder seminarer om det lenger. Det finnes mange ganger flere utviklere enn it-arkitekter, og utviklerne er mest interessert i det de selv holder på med – design, koding, testing. Smidig-modellen har fanget deres interesse, SOA virker fjernt for dem.

Dessuten er det langt mellom SOA-suksesshistoriene. SOA er krevende. Det er en ny måte å lage applikasjoner på som forutsetter investeringer up-front i en "programvare infrastruktur”", før man kan lage dét forretningsenhetene gjerne vil ha, nemlig applikasjoner. Mange organisasjoner kvier seg for å dra i gang noe stort og kostbart, det er mer populært å gå direkte på oppgavene både hos de som skal utføre jobben og de som skal bevilge pengene.

Smidig gir hodebry

Ahlert setter fingeren på et viktig punkt – SOA klinger ikke helt rent. Klangen er heller atonal, den er kompleks, gir ikke en like klar følelse av en grunntone som vanlig musikk. Ingen forventer seg at SOA skal forandre og forenkle en stadig mer sammensatt it-verden. På den annen side: Hva er alternativet? SOA har ingen reell konkurrent. Smidig har seilt opp som en effektiv utviklingsmodell som ikke krever store investeringer i forkant (men mye annet).

Utviklere misliker de "store arkitekturer". Men applikasjoner utviklet etter smidig-modellen kommer til å skape mye hodebry på lengre sikt når de skal forvaltes, videreutvikles og integreres med andre applikasjoner uten en gjennomgående arkitektur og med et minimum av dokumentasjon. Applikasjoner er ikke døgnfluer, de lever typisk 10-15 år. I løpet av disse årene gjennomgår de mange små og store endringer. Sett i det perspektivet er det initielle utviklingsprosjektet en ørliten del av totalen, typisk åtte prosent (jfr Peters Plass, "Pengegaloppen").

De organisasjoner som ønsker å satse på SOA må se det store bildet, ikke bare enkeltprosjekter. SOA er så avgjort ingen motebølge (lenger). Det er blodig alvor. De som satser på SOA må forstå og sette pris på de verdier som nettopp SOA bringer med seg. Det er her bransjen har gått seg vill: I altfor liten grad har vi konkretisert SOAs forretningsverdi. SOA ble betraktet som en toppmoderne teknologisk satsning, løsrevet fra forretningsverdier. De skulle komme siden, nærmest som en naturlig følge av at man har valgt SOA. Kom de ikke, var det SOA som fikk dårlig ord på seg.

SOA og Smidig er motpoler. SOA forutsetter langsiktig planlegging, kraftig styring og helhetsforståelse. Smidig er å plukke de rette personer, sette i gang, veien blir til mens vi går. Akkurat som det finns to slags mennesker: Planners og Doers.

SOA betyr skalerbarhet

På samme måte som med hvilket som helst utviklingsprosjekt, må vi før vi starter konkretisere hva et SOA-prosjekt skal bringe av forretningsverdier, hvordan prosjektet skal henge sammen med det som kommer og det som er der fra før. Og ikke minst: Hvordan skal vi få realisert gevinstene? Hvis det ikke lar seg gjøre, er SOA sannsynligvis feil valg av utviklingsmodell.

Hvilke gevinster kan SOA-initiativer bringe? Vi kan dele dem i to: Økt fleksibilitet og reduserte kostnader. Begge må vurderes på mellomlang eller enda lengre sikt.

Fleksibilitet (eller agilitet) har å gjøre med applikasjonenes evne til å forandre seg. Å dele dem opp i komponenter (som kalles tjenester) og passe på at grensesnittene er presist definert og overholdt gjør det lettere å bytte komponenter og sekvensen av komponenter, det vil si forretningsprosessen. Applikasjonene bygges ikke bare for de behov som er kjent, men også for behov som vi ennå ikke vet noe om. Med SOA bygger vi kapabilitet, ikke bare en stabel av applikasjoner.

Reduksjon av kostnader kan vi få til med gjenbruk og deling av komponenter. Det krever både god planlegging før komponentene blir kodet og god styring for å sørge for at deling faktisk blir realisert. Også integrasjon av applikasjoner blir enklere.

Gartner mener at SOA-toget holder god fart. Arkitekturmodellen har gjennomløpt store deler av det Gartner kaller "hype cyclen" og er nå i tidlig mainstream-fasen. SOA vil være fullt utvokst om tre til fem . Men pass på: SOA er ikke for alle. En leverandør av en deodorant hadde for noen år siden et catchy slagord som passer her: "Don´t use it if you don´t mean it!"

hidas@online.no

Enterprise