SOA har mistet sexappealen

SOA har mistet sexappealen

Hypen er borte, SOA har blitt "ukult" og "usexy". Men er SOA død?

Rundt årsskifte var spådommene for SOA, eller tjenesteorientert arkitektur, mørke. Mens krisen herjet var det mange som trodde at tunge arkitekturprosjekter fort ville forsvinne fra agendaen og stappet vekk i skuffen "ideer til bedre tider".

- Vi har ikke merket noe nedgang i henvendelser fra våre kunder innenfor soa-baserte systemer, tvert imot har det vært en stor økning det siste året, spesielt i offentlig sektor, sier Rune Wiik, avdelingsleder for teknologi og arkitektur i Ergogroup.

Ikke alle Computerworld snakket med er like bastante i sine uttalelser. Ifølge Nils Molin, analytiker i IDC, har det vært en reell nedgang i nystartede SOA-prosjekter.

- Men det finnes en viss robusthet i SOA. Er man i gang, er det ikke lett å stoppe. Men stoppet litt opp har der nok gjort, det tar seg imidlertid opp igjen, sier han.

Sørgelig glemt

Det som er helt sikkert er at SOA som begrep ikke er like sexy lenger. For et par-tre år siden snakket "alle" om det. I dag er det få som bruker ordet, selv om man jobber med det.

- Hypen er helt borte. Det er nesten ukult å snakke om SOA, sier Thor Henning "Totto" Hetland.

Hetland, som er sjefsarkitekt i Webstep, har sett mange feil i arkitekturtenkningen. SOA handler om å bygge en arkitektur av tjenester. Da er det en forutsetning at man vet hva en tjeneste er og hva som ikke er det. Hvis man ikke har de riktige byggeklossene som tjenestene utgjør, så vil den nye arkitekturen slite hardt med å levere varene.

- Det har vært lav suksessrate i bransjen på SOA-prosjekter. Det er lett å peke på forskjellige årsaker, men et godt spørsmål å begynne med er å la folk definere hva en tjeneste er, hvilke egenskaper en tjeneste skal ha, og hvilke typer av tjenester man bygger arkitekturen med, sier Hetland.

Hetland peker på en positiv effekt av SOA-kjøret de siste årene; bedriftene har gjennoppdaget behovet for å tilgjengeliggjøre virksomhetsdataene både internt og eksternt.

- De sentrale forretningsdataene er sørgelig glemt de siste ti årene, sier Hetland.

Endringstakt

Bedriftene må være prosessorientert. Statiske organisasjoner har lite å hente ut av en fleksibel arkitektur. Det å etablere mål for SOA-initiativ og sørge for at effektene av SOA blir evaluert opp mot disse målene, er en viktig del av SOA-governance. En annen faktor som er avhengig av SOA-governance er å få til gjenbruk av tjenester på tvers av prosjekter og organisatoriske enheter.

- Uten å ha et SOA-kompetansesenter som jobber med å utøve governance, er gjenbruk vanskelig å oppnå, sier Wiik i Ergogroup.

Ergogroup bruker SOA blant annet i portalprosjekter, integrasjon mellom legacy-system og moderne systemer, B2B-løsninger og innføring av erp-løsninger.

- SOA er mest nyttig å bruke for middels til store systemer som skal leve noen år. Jo større endringstakt som finnes i organisasjonen, som må reflekteres i endringer i it-systemer, desto mer gevinster vil man høste av å bruke SOA istedenfor tradisjonelle arkitekturer, mener Wiik.

SaaS er det nye hete, les videre på neste side!

Les om:

Enterprise