SOA kan gi billigere bilforsikring

SOA kan gi billigere bilforsikring

Billigere bilforsikring kan bli resultatet når forsikringsselskapene bytter ut gamle stormaskinløsninger med SOA.

For tiden er det et trykk blant de store forsikringsselskapene og vegmyndighetene for å bytte ut gamle stormaskiner med moderne tjenesteorientert arkitektur (SOA). En overgang til web services skal både gi mer effektive og høyere kvalitet i prosessene, høyere tilgjengelighet, økt funksjonalitet og ikke minst virke kostnadsreduserende.

Ergogroup insisterte på en helt ny arkitektur da de vant kontrakten for utviklingen av Trafikkforsikringsforeningens nye it-system, TFF Auto. Gjenbruk av Ergogroups eksisterende tjenesteplattform samt lavere driftskostnader gjør at TFF Auto skal bli spart inn på rekordtid.

LAST NED: Alt om SOA, helt gratis

- Vi har allerede begynt å høste fruktene, og skal utvikle dette videre så vi kontinuerlig kan skaffe mer gevinster. Jeg vil ikke tallfeste dette nærmere, men at dette har vært en fornuftig investering, som til slutt vil komme forsikringskundene til gode, er helt sikkert, sier skadesjef Roger Stenseth i TFF.

Nytt register

Trafikkforsikringsforeningen (TFF) er en garantist for skader fra utenlandske, uforsikrede eller ukjente kjøretøy, og alle selskaper som tilbyr trafikkforsikring for bil er pliktige medlemmer.

Organisasjonen skal nå også ta hånd om informasjonsflyten fra forsikringsselskapenes ulike fagsystemer inn i det sentrale motorvogn- og førerkortregisteret Autosys, som eies av Statens Vegvesen.

Autosys er for øyeblikket under modernisering og den nye it-løsningen, Au2sys, skal stå ferdig medio 2009. TFF må derfor utvikle sitt it-system parallellt, samtidig med at norske myndigheter må implementere EUs femte motorvogndirektiv som trådte i kraft 11. juni. TFF har nemlig også fått i oppgave å administrere et nytt register for utenlandsregistrerte kjøretøy som er forsikret i Norge, enten de oppholder seg her til lands eller i utlandet.

- Vi ville gjerne ha en moderne it-løsning som vi kunne beholde og bygge på i mange år, samtidig som vi var føre var i forhold til nye Autosys. Denne tjenesteplattformen var utvilsomt det mest fremtidsrettede vi fikk presentert. Poenget er å lage et mest mulig strømlinjeformet system som klarer å spare spare kostnader for bransjen og forsikringskundene, sier Stenseth.

Transaksjonsmotor

Første versjon av TFF Auto gikk på lufta i januar, og 25. juni skal en webklient for registrering av utenlandskjøretøyene være på plass. TFF Auto bygges i første omgang utenpå eksisterende stormaskinteknologi, som skal fases ut i takt med at forsikringsselskapene og Autosys går over til web services. Servicearkitekturen er ikke like komplisert som i større virksomheter, men en transaksjonsmotor skal simulere servicebuss ved ta ta imot henvendelser fra kundenes webklienter, gjøre databasespørringer og kommunisere med Autosys i den andre enden.

LES OGSÅ: SOA ned på jorda

Henvendelser fra stormaskinløsningene pakkes inn som web services, og alle selskapenes transaksjoner samles i TFFs egen database. It-løsningen skal delvis være skjermet fra utviklingen av Au2sys, slik at forsikringsselskapene selv skal kunne styre utviklingen, ta eierskap over dataene og ha muligheter for å endre systemene underveis.

Prosjektet er likevel avhengig av et nært samarbeid med Vegvesenet, og tilpasser seg hver leveranse fra Au2sys.

- Vi har tidligere vært avhengige av vegdirektoratets løsning, men TFF Auto gjør nå at forsikringsselskapene selv kan velge når de vil bytte ut den kostbare stormaskinløsningen med en ny, moderne og fleksibel it-plattform, mener prosjektdirektør i Ergogroup, Svein Endresen.

Les om:

Enterprise