SOA-lederens huskeliste

SOA-lederens huskeliste

Det er fort gjort å gå seg vill i et SOA-prosjekt. Her er listen som hjelper deg på vei.

Accenture har laget en liste over de ti viktigste aspektene som en teknologileder må forholde seg til for å gjennomføre en vellykket SOA-implementasjon.

LES OGSÅ: Hva er egentlig SOA?

LES OGSÅ: Alt om SOA, helt gratis!

Listen er som følger:

1. Plattformkompetanse- og egenskaper

Noe av det som appellerer med SOA teknologi er at SOA er plattformuavhengig. Men en hovedutfordring er at en introduksjon av SOA på tvers av flere forretningsområder kan medføre en implementasjon av flere teknologier i stedet for færre.

2. Rasjonalisering av applikasjonsportefølje

Mange organisasjoner fortsetter å drifte en applikasjonsportefølje som ikke er optimal. Selv om SOA kan forlenge levetiden av utvalgte eksisterende systemer er det viktig å rasjonalisere systemer og applikasjoner før en setter i gang utvidet tjenestebasert utrulling.

3. Arkitekturstandarder og evne til samspill

Siden aksept av standarder gjør det enklere å oppnå samspill gjennom og mellom organisasjoner, må teknologiledere blant annet vurdere hvordan organisasjonen kan sikre at en følger standarder ved videreutvikling og vedlikehold.

4. Dataarkitektur

I fokuset på tjenestegjenbruk og standarder er det lett å glemme dataarkitektur. De tradisjonelle utfordringene med å oppnå enighet på tvers i organisasjonen vil øke, da en nå også må oppnå enighet mellom virksomheter.

5. Infrastruktur og drift

Teknologiledere vil måtte vurdere eksisterende infrastruktur for å se hvor godt dette kan understøtte en SOA-arkitektur hvor virksomheten ”åpner” seg for omverdenen. Service Level Agreements og løsninger for høy oppetid er viktige bestanddeler.

6. Organisasjon og styring av virksomhetsarkitektur

Ved å omfavne SOA må en etablere en hensiktsmessig styringsstruktur for å forsikre seg om at interne og tredjeparts tjenester og forretningsprosesser holdes oppdatert.

7. Metoder og verktøy

En annen SOA utfordring vil komme til å bli utvikling av nye løsninger som omfavner mange teknologier. Organisasjoner må benytte seg av gode metoder og verktøy som dekker dette mangfoldet.

8. Testing og kvalitetssikring

I og med at en med SOA får en stor grad av avhengighet, ikke bare til andre applikasjoner i egen organisasjon, men også applikasjoner i andre organisasjoner, er testing nødvendig og testautomatisering viktig for å holde kostnadene nede.

9. Sikkerhet

I it-omgivelser hvor forretningsprosesser vil endres hurtig, må fremdeles organisasjoner sikre at konfidensialitet, identifisering, integritet, autorisasjon og sporbarhet overholdes.

10. Opplæring

Sist, men ikke minst, er det viktig at alle berørte roller i organisasjonen får opplæring i SOA. Dette inkluderer ikke bare SOA-verktøy og design, men også prosessmodellering og it-styring.

Denne artikkelen har stått i Computerworlds bilag It-karriere.

Enterprise