- SOA lever i beste velgående

- SOA lever i beste velgående

Tjenesteorientert it er aktuelt og populært som aldri før, ifølge Forrester.

Når cloud computing overtok som viktigste it-trend, forsvant noen andre. Blant annet tjenesteorientert arkitektur (SOA – Serviceoriented Architecture).

Av mange er det ansett å være tjeneste-filosofien til nettskyen, for andre er det en litt ubestemmelig sak som kan fylles med innhold som det måtte passe.

- SOA er aktuelt

Veldig grovt kan SOA beskrives som å sette de tjenestene som skal leveres i sentrum. Ut fra dette lages et rammeverk av programvare, applikasjoner og støttetjenester som skal optimere tjenesteleveransen. Fleksibel og rask tilpassing og skreddersøm av tjenester etter hva kundene ønsker, sikres blant annet med mye gjenbruk av kode i utvikling av programvare og applikasjoner.

Med andre ord er det rom for mye under SOA-paraplyen. I en fersk rapport hevder Forrester at SOA både er aktuelt som tema og under utvikling som rammeverk, melder Computerworlds nyhetstjeneste.

To av tre store virksomheter bekreftet at de brukte eller i løpet av 2011 planlegger å bruke SOA. Halvpartene av smb-ene hevder det samme.

- Det siste er interessant siden smb-er ofte er tregere til å ta i bruk teknologitrender, sier Randy Heffner, analytiker hos Forrester.

Fornøyd med SOA

- Det er også gledelig at de fleste bedrifter er fornøyd med resultatene av SOA-satsingen. Tre av fire store virksomheter og fire av fem smb-er svarer at de er fornøyd med satsingen og planlegger å utvide den, mener Heffner.

Fenomenet er ikke bare knyttet til Nord-Amerika. Europa er i spann med nordamerikanerne når det kommer til bruk, men er åtte prosentpoeng mindre fornøyd med resultatet. Det er spesielt bransjene telekom, infrastruktur og finanssektoren som bruker SOA i stort omfang.

- En inngangsport for virksomheter for å ta i bruk SOA er at det er en strategisk investering i standardprosedyrer for applikasjonsutvikling. Det går fint å starte i det små og utvikle SOA til et modent stadium, sier Heffner.

Les kommentar: SOA har fått en atonal klang

Les om:

Enterprise