- Soa er overdrevet

- Soa er overdrevet

De aller fleste har ikke implementert tjenesteorientert arkitektur, og de som gjør det får liten gevinst, viser en amerikansk undersøkelse. - Det står bedre til i Norge, mener Oracle.

Tjenesteorientert arkitektur (soa) gjør it-utviklingen mer produktiv, men soa-satsingen ender ofte i et fåtall prosjekter, noe som begrenser den totale nytteverdien, ifølge en ny studie fra Nucleus Research og Knowledgestorm. Undersøkelsen ble gjennomført blant 106 brukerorganiasjoner av forskjellig størrelse i USA, og viste at under halvparten av bedriftene virkelig har implementert tjenesteorientert arkitektur.

- Soa er på god vei over hype-kurven, og er i ferd med å få en baksmell, sier senioranalytiker i Nucleus, David O’Connell, til IDGs nyhetstjeneste.

LES OGSÅ: SOA over hele fjøla

Tjenesteorientert arkitektur har lenge blitt beskrevet som selve nøkkelen til å forbedre utviklernes produktivitet, kutte prosjekttiden og gi bedre integrasjon i heterogene miljøer. Konseptet inneholder bruk av standardbaserte og gjenbrukbare programvarekomponenter, bygget på forretningsprosesser for å muliggjøre integrasjon.

Disse løftene blir brutt, ifølge studien.

- Funnene viser generelt at folk flest ikke får noen stor avkastning av investeringene i tjenesteorientert arkitektur, det gjelder bare et mindretall av selskapene, sier O’Connell.

Fire grunner til lav soa-utbredelse
Til tross for de store leverandørenes aggressive markedsføring, er implementasjonen av soa i beste fall begrenset til noen avdelinger i et selskap og i verste fall til simpelthen å bruke standarder på enkelte prosjekter. Totalt har tjenesteorientert arkitektur kun innflytelse på 27 prosent av it-prosjektene i en organisasjon, viser undersøkelsen, og nevner fire viktige grunner til at tjenesteorientert arkitektur ikke blir gjennomført på en bredere skala:

Utviklere skyr soa fordi det betyr gjenbruk av kode som er utviklet av andre. Bedriftene betaler ikke for å utdanne utviklerne i tjenesteorientert arkitektur. Arkitekturen blir ikke utnyttet skikkelig fordi bedriftene lar være å kjøpe kostbar infrastruktur for å publisere tjenestene. Og: Alt avhenger til syvende og sist av en intern soa-evangelist som kan spre budskapet i organisasjonen.

- Tjenesteorientert arkitektur har potensial, men leverandørene må hjelpe brukerne til å skalere opp soa så det kan bli en betydningsfull teknologi. Mens noen selskaper har stor suksess med soa-applikasjoner, er stor grad av gjenbruk, klar styring og forretningsoptimalisering foreløpig mer Powerpoint enn virkelighet, mener O’Connell.

HJEMME BEST: Skandinaviske bedrifter ligger lengst fremme i utviklingen og implementerer soa på en fornuftig måte, mener Harald Løvvik i Oracle

- At de fleste ennå ikke har implementert tjenesteorientert arkitektur stemmer nok for USA, det er vi i Skandinavia som leder an i soa-utviklingen, sier markedssjef Harald Løvvik i Oracle.

LES OGSÅ: Fem veier til SOA-fiasko

Ifølge Løvviks tall er 60 prosent av skandinaviske selskaper allerede i gang eller i ferd med å iverksette soa-prosjekter. Han peker samtidig på at analysebyrået Gartner anbefaler en forsiktig, trinnvis tilnærming, snarere enn et ”big bang”, som den mest fornuftige fremgangsmåten for å ”soafisere” bedriften.

- Det er ikke så mange som har på plass en soa-basert virksomhetsarkitektur, men mange er på vei. Først bør man legge på plass en overordnet arkitektur, før man gjennomfører en rekke mindre prosjekter som bygger systemene sammen, sier Løvvik.

At implementasjonen av soa ute i bedriftene ikke har nådd lengre ute i bedriftene er bare en naturlig del av utviklingen, mener Løvvik.

- Det er et spørsmål om høna og egget her. De store ERP-leverandørene som SAP og Oracle er i ferd med å utvikle en ny generasjon soa-baserte løsninger. Når disse er på plass i virksomhetene vil soa-andelen øke kraftig. Jeg ville vært overrasket hvis noen var soa ”all over” allerede nå. Soa i virksomheten er en lang prosess, mener han.

Les om:

Enterprise