Software Innovation med svensk kommuneavtale

Software Innovation med svensk kommuneavtale

Software Innovation skal levere saks- og dokumenthåndteringsløsningen Public 360° til den svenske kommunen Sundsvall.

Sundsvalls kommune i Sverige har inngått en avtale med Software Innovation om kjøp av saks- og dokumenthåndteringsløsningen Public 360°. Avtalen omfatter lisenser, vedlikehold og tjenester og har en verdi på 3,3 millioner norske kroner.

Sundsvalls kommune har omtrent 100 000 innbyggere og innen kommunen arbeider 8 400 ansatte fordelt på ni forvaltninger. Kommunen har en visjon om en 24-timersmyndighet, og i utvelgelseskriteriene ble det lagt stor vekt på å finne en komplett løsning som fyller kommunens behov.

- Det gleder meg at enda en kommune velger Public 360° i streben etter å nå visjonen om 24-timersmyndigheten, sier konsernsjef Frode Haugli i Software Innovation i en pressemelding.

Enterprise