Søk er ikke spennende lenger

Søk er ikke spennende lenger

Søkemotorer er blitt en moden teknologi. Kampen har flyttet seg til en mye større bane. Her ligger utfordringen til Fast.

En ting er å bruke Google eller Yahoo på nettet, der de reklamefinansierte løsningene råder grunnen. Beslektet, men samtidig noe helt annet er "enterprise search" markedet der norske Fast Search & Transfer og britiske Autonomy har regjert en god stund. Her blir søkeverktøyet ikke en frittstående sak, men en del av applikasjonsporteføljen til store organisasjoner. Her er det ikke nok å taste inn et par nøkkelord og få hundretusen svar på momanget: Likt og ulikt, finn ut av det sjæl!

Enterprise search må være mer intelligent enn som så. Jaguar (bil), jaguar (dyr) og jaguar (eplesort) må systemet kunne skille fra hverandre. Derfor må innholdet, som ligger tusen steder i alle slags databaser og lister, klassifiseres og kategoriseres. Klynger må skapes der sammenhørende temaer er samlet. Visualisering av hva svarvolumet egentlig inneholder er viktig. Hun som søker må ikke få en mengde svar der hun selv må finne det hun tror mest på. Hun som søker må lære av systemet, avlure noen hemmeligheter. Søk på nøkkelord er en nyttig støttefunksjon, men it må gjøre mer enn å støtte opp litt her og der. Prosessenes tid er kommet.

Helhetlige løsninger

For å understreke dette poenget har Gartner valgt å omdøpe dette markedet til "Information Access Technology". Det er et videre begrep enn Search Technology, det peker i retning av helhetlige løsninger. Løsningene skal gi mer automatisert tilgang til både strukturerte data i databaser og ustrukturerte data i allehånde foldere og korrespondansearkiver. De lagrede datavolumene øker med 50 prosent i året. Omtrent 80 prosent av en bedrifts datagrunnlag ligger andre steder enn i strukturerte databaser. Formalisert dokumenthåndtering og forvaltning av data på nettsteder hører også til i en komplett løsning.

LES OGSÅ: Avtalerush for Fast og Intelecom

Intelligent søk er ofte områdespesifikt. Jurister har bruk for andre løsninger enn offshore-produsenter eller forlag. På en generell plattform kan det bygges funksjoner som er spisset i en eller annen retning.

Gartner presenterer sine analyser av aktørene i et avgrenset marked som "magiske kvadranter". De har ikke noe med engler eller prinsesser å gjøre. De er kvadranter som deler aktørene i fire kategorier. De som forstår markedet godt og har muskler til å omskape denne forståelsen i konkrete løsninger heter "ledere". De som har musklene, men ikke den dype innsikten riktig ennå, kalles "utfordrere". De som driver forståelsen fremover, men ikke har kraft nok til å flytte fjell, er "visjonærene". Og til slutt, de som begrenser seg til å konkurrere bare i visse hjørner av et stort marked, er "nisjeleverandører".

Fem ledere

Den ferske kvadranten for Information Access Technology (fra august 2007) utpeker fem ledere. På toppen troner nå Autonomy helt alene, etter kjøpet av konkurrenten Verity har de alt som skal til for å hevde seg hos selv de mest kravstore kunder. De fire andre er Fast, IBM, Endeca og et stykke bak ZyLAB. Fast har fortsatt en klar, avansert visjon av hva markedet vil ha, men rykker litt ned fordi gjennomføringsevnen er blitt svekket i det siste. IBM har lenge forsket i dette området, og med OmniFind har de presentert en sterk produktlinje. At det har utkrystallisert seg hele fem ledere viser at både teknologien og markedet modnes.

Noen av utfordrerne pleier å ha ambisjoner om å ende opp som ledere. De har kraften, men fokuserer kanskje ikke godt nok. Mektige Google er på full fart inn i enterprise search (som i så mye annet). Microsoft tenker alltid massemarked og har et glimrende utgangspunkt med det meget populære SharePoint, selv om det er mye som mangler for kresne kjøpere. Oracle, Open Text og kanskje Progress Software kan utvikle seg til å bli sterke konkurrenter i ledersjiktet.

Under disse ti kryr det av aktører, noen av dem er norske. Det kompetente søkemiljøet rundt NTNU i Trondheim har fått flere avleggere i tillegg til Fast. Alt i alt konkurrerer minst 30 leverandører om et raskt økende globalt marked. Restruktureringen er i gang, de store vil sluke de små, og det er som det må være.

Les om:

Enterprise