Søkekontrakt for Intellisearch

Søkekontrakt for Intellisearch

Ingeniørselskapet Norconsult inngår avtale med IntelliSearch om søk for 1300 ansatte fordelt på 9 land.

Norconsult har inngått en avtale med IntelliSearch om leveranse av søkeplattformen IntelliSearch Enterprise. Norconsult har som mål å øke samhandlingen og prosjektproduktiviteten til 1300 kunnskapsarbeidere gjennom raskere gjenfinning i mer enn 5 millioner datafiler.

Norconsult er et norsk ingeniørselskap innen industri, bygg og anlegg. Selskapet har mer enn 1300 ansatte fordelt på 9 land. Norconsult vil benytte IntelliSearch Enterprise som fellesverktøy for gjenfinning av tekniske spesifikasjoner, tegninger, tilbudsdokumenter, eposter og generelle dokumenter i bedriftsnettverket.

Utfordringen med informasjonsgjenfinning er betydelig i en så stor virksomhet som Norconsult og selskapet har gjennomført en studie for å avdekke omfanget og potensialet.

- Norconsult har gjennomført en intern studie som konkluderer med at hver ansatt bruker gjennomsnittlig 10-15 minutter daglig på å gjenfinne egenproduserte eposter og dokumenter. I tillegg kommer all informasjon som finnes, men som man ikke en gang kjenner til. Vi har store forventninger til dette prosjektet og hvordan bedriftsinterne søk kan forbedre samhandlingen og kunnskapsdelingen i organisasjonen. Vi forventer en høy avkastning på dette prosjektet sammenlignet med andre it-prosjekter, sier it-direktør Bård Hernes i Norconsult, i en pressemelding.

Intellisearch oppgir ikke verdien på avtalen.

- Vi har som policy å ikke tallfeste kontrakter av konkurransehensyn, sier markedsdirektør Trond Lein i selskapet.

Enterprise