Søker seg til skyene

Søker seg til skyene

Comperio har nådd trinn to i søkeevolusjonen. - På trinn tre vil hele verdikjeden rundt drift kollapse, tror selskapet.

For ikke lenge siden hanket det norske søkeselskapet Comperio inn en avtale med Norges forskningsråd (NFR). Avtalen er en milepæl fordi den fører selskapet inn i det Comperio ser på som neste trinn på stigen innen søkeevolusjon.

Trinnet det er snakk om er såkalt Application Management Service (AMS). Det er en tilleggsmodul til Comperio-systemet som automatisk overvåker og rapporterer om søkesystemet. Om noe ikke er som det skal med systemet eller omgivelsene rundt systemet, skal kunden få beskjed automatisk. Dermed spares tid, arbeid og penger.

Forskningsrådet er første kunde til å bygge ut sin Comperio-pakke med dette.

- Dermed kan de få beskjed hvis det for eksempel legges inn ulovlige filtyper, sier seniorkonsulent Thor Are Helge i Comperio.

Rersirkulering

Siden Comperio har bygget opp en søkefront basert på tjenesteorientert arkitektur (SOA), kan de bare plugge på slike nye delesystemer etter hvert som de dukker opp, på samme måte som Lego-klosser. De forskjellige delene og videreutviklinger av disse har dukket opp med jevne mellomrom siden selskapets oppstart i 2004. I bunn ligger søkemotoren Fast.

- Fast er en god motor, men krever også mye god skruing. Det vi ser er at av mye av det vi gjør hos kunder kan koden gjenbrukes og lages rammeverk av, sier Helge.

- Vi bruker best practices fra prosjektene, ned på detaljnivå. Datoer har for eksempel et gitt utseende, sier administrerende direktør Jørn Ellefsen.

Forretningsskruing

Slik er det også med forskjellige kategorier av bransjer. Det er felles ønsker. Et nettbutikksystem kan for eksempel skrues til å vise varer som er i ferd med å gå ut av produksjon eller varer det er ekstremt mange av på lager først. Eller varer med mest fortjeneste. Men butikksjefen, som trolig er mer forretningskyndig enn it-kyndig, må kunne velge visning selv, mener Ellefsen og Helge.

- Det er ikke så vanskelig å hardkode slike ting, men da er du avhengig av å sende epost til it-avdelingen når noe skal endres. Nå er slikt automatisert gjennom Business Process Managment, sier Helge.

- Dermed blir det raskere vei til målet for utvikler.

Sider som Elkjøp.no er i sin helhet basert på søk. Les videre på neste side.

Enterprise