Startskudd for miljøstafett

Startskudd for miljøstafett

Ved Kampen skole i Oslo begynte i går en nasjonal kampanje for innsamling av gammelt it-utstyr.

- Vi skal vinne konkurransen. Det er målet vårt og vi er i god gang, sier assisterende rektor Anne Borgly ved Kampen skole i Oslo.

Skolens elever har fått utplassert bur og har begynt å samle inn pc-er og annet utstyr fra skolens kjeller. Nå går appellen ut til foreldre og andre i nærmiljøet.

- Vi har hatt mye fokus på dette og er en av de miljøsertifiserte skolene i Oslo. Jeg synes det er fint også at elevene lærer om hvordan pc-ene blir dekomponert og viderebrukt i andre sammenhenger.

Borgly skal konkurrere med alle landets skoler om å samle inn mest utstyr per elev. Den som vinner, får et klassesett med 15 nye pc-er fra Dell.

- Få med at vi også er gode på bruk av it for å redusere energiforburk. Vi ligger på 65 prosent av normalen, skyter vaktmester Jon Andreassen inn.

Alle skoler i landet

Miljødugnaden gjenvinn.no som startet i går er en landsomfattende kampanje for å samle inn utrangert datautstyr og elektronisk utstyr.

- Det gikk ut et brev til alle landets grunnskoler i går. Allerede nå har rundt 20 skoler meldt seg på, sier prosjektleder Marius Eriksen til Computerworld.

- Jeg håper dere slår rekorden fra i fjor, sier fornyingsminister Heidi Grande Røys som var invitert for å åpne ballet til femteklassingene.

- Det er fint at unge blir lærer at miljøskader ikke bare kommer fra olje. I min hjemkommune har det stått folk og kastet gamle pc-er over ei bru. Så det skader ikke med mer bevisstgjøring, sier Grande Røys til Cmoputerworld.

Vil ha 1000 tonn

I løpet av dugnaden i fjor ble det samlet inn 500 tonn utstyr. Målet i år er 1000 tonn i løpet av de tre ukene dugnaden skal vare, forteller administrerende direktør Trond Lohre i Euronvironmnet, gjenvinningsfirmaet som står for den tekniske jobben med å samle inn og demontere utstyret som kommer inn.

Ivrige elever i femte klasse ved Kampen skole fikk i går se hvordan jobben gjøres i praksis. En av Euronviroments teknikere viste hvordan en pc tas fra hverandre og de ulike delene skilles. Han forklarte hva som skjer med dem.

Mens plast og stål kan gjenbrukes, må visse farlige stoffer, som de bromerte flammehemmerne som finnes i eldre pc-er, brennes i spesialovner.

- Alle kan bidra til dette. Jeg oppfordrer alle til å sjekke om de kan levere utstyr på sin lokale skole. Vi samler også inn ting som blir igjen etter loppemarkeder, så de som arrangerer markeder må gjerne ta kontakt med oss. Vi drar også ut til bedrifter og samler inn. Informasjonen på nettstedet gjenvinn.no vil bli kontinuerlig oppdatert i de tre ukene dugnaden pågår, forsikrer han .

Les om:

Enterprise