Statens Legemiddelverk velger Visma

Statens Legemiddelverk velger Visma

Statens Legemiddelverk skifter til elektronisk saksbehandling. Visma får jobben med å levere de nødvendige løsningene.

- Vi er naturlig nok stolte over å bli valgt som totalleverandør til et slikt oppdrag, sier salgs- og markedsdirektør i Visma Sirius, Vidar Evensen i en uttalelse.

Automatisering

Legemiddelverkets ansatte vil få et effektivt verktøy for saksbehandling, som følge av elektronisk arbeidsflyt og automatisering av interne prosesser. I tillegg vil samhandlingsløsningen tilby en rekke selvbetjeningstjenester gjennom Altinn.

- Vi har lang erfaring med etablering og videreutvikling av denne type samhandlingsløsninger, der vi ved hjelp av tett integrasjon mellom selvbetjeningsløsninger og saksbehandlingsløsninger understøtter verdikjeder på tvers av en rekke interne og eksterne aktører, sier Evensen.

Den nye løsningen kommer til å ta utgangspunkt i SharePoint 2010 med K2 som prosessmotor.

Høy score

- Basert på våre erfaringer har vi utarbeidet et løsningskonsept for å lage gode løsninger, forklarer Evensen.

I begrunnelsen fra Legemiddelverket oppgis det at Visma hadde stor forståelse for selskapets behov. Tilbudet fikk høyeste score på alle kriterier som omhandlet kvalitet, herunder blant annet gjennomføringsmodell, metodikk, bemanning og kompetanse.

- Vi har store forhåpninger til at denne løsningen skal gjøre at Legemiddelverket fremstår som en mer forutsigbar og effektiv samarbeidspartner, sier Gro Ramsten Wesenberg, direktør for Legemiddelverket i en pressemelding.

Visma skal også levere tjenester knyttet til support og vedlikehold av den nye løsningen og har fått et budsjett på 30 millioner norske kroner.

Les om:

Enterprise