Sterk vekst for Ementor

Sterk vekst for Ementor

Ementor legger fram gode tall, og et nytt navn.

Ementor har de siste kvartalene levert rapporter med vekst, og tredje kvartal ble inget unntak.

Tirsdag kunne de legge fram et driftsresultat på 64,5 millioner kroner, noe som er en oppgang på 27,7 prosent. Omsetningen havnet på 3 078,6 millioner kroner, noe som også er en solid vekst på 18,8 prosent.

- Vi leverer sterk omsetningsvekst, samt solid vekst i tjenesteinntektene for konsernet, sier konsernsjef Claus Hougesen i Ementor ASA i en pressemelding tirsdag morgen.

LES OGSÅ: Ementor på lønnstoppen

Ementor er nå et selskap som opererer i Norge, Danmark, Sverige, Finland og Baltikum, og tirsdag fortalte de at de skal skifte navn.

- Vi er den ledende IT-infrastrukturaktøren i Norden og finner det naturlig å etablere ett felles navn. På denne måten vil vi kommunisere tydeligere til alle våre kunder, leverandører, medarbeidere og investorer hvem vi er og hva vi gjør, sier Hougesen.

Det nye navnet er Atea, navnet Ementor har brukt i Finland og Sverige, og skal erstatte Ementor-navnet i Norge, Topnordic i Danmark og Sonex i Baltikum.

LES OGSÅ: NAV-avtale til Ementor

I Norge var driftsinntektene i tredje kvartal på 771 millioner kroner, en økning på 14 prosent sammenliknet med samme periode i fjor. EBITDA-marginen (Earnings Before Interest, Tax, Depreciation and Amortization, eller driftsresultat før avskrivninger og spesielle poster) havnet på 4,3 prosent, noe som er en nedgang på seks prosent. Denne nedgangen skal ha mye med endringer i produktmiksen, med økt salg av produkter med lavere margin, samt økte driftskostnader.

Disse økte driftskostnadene har mye å gjøre med oppkjøp av andre selskaper, og etablering av nytt kontor i Bodø. Kongsberg Systec AS som de kjøpte i september kostet 400 millioner kroner.

Når det gjelder Danmark, Sverige og Finland meldes det også her om solid vekst. Blant annet vokste driftsinntektene organisk med 25,1 prosent i Sverige, og 44 prosent vekst i serviceinntekter.

LES OGSÅ: Kongsberg Systec kjøpt

I Baltikum meldes det om nedgang. De hadde tredje kvartal i år en driftsinntekt på 84,4 millioner kroner, mens det i fjor var en driftsinntekt på 93,2 millioner kroner. Dette skal ha mye å gjøre med et stort prosjekt de hadde i fjor. Det skal også være en dårlig økonomi i området for tiden, som så mange andre steder.

Fremtidsplanene er nå å forsterke posisjonen Ememtor har i både Norden og Baltikum. De forventer å slippe relativt greit unna den finansielle krisen, blant annet fordi mange av kundene er i det offentlige.

Områder det skal satses på videre er Unified Communication, mobile infrastrukturløsninger, virtualisering, lisenshåndtering, " desktop lifetime management" og grønn it.

Ementor

Tall i millioner

Q3 2008

Q3 2007

Omsetning

3 078.6

2 590.4

Driftsresultat

64.5

50.5

Resultat før skatt

98.1

82.5

Les om:

Enterprise