Sterke resultater fra Oracle

Sterke resultater fra Oracle

Oracle leverer og toppsjef Larry Ellison er som alltid høy på pæra.

Oracle omsatte i sitt tredje kvartal for 6,4 milliarder dollar. Dette er en økning på 17 prosent sammenlignet med samme periode i fjor. En stor del av økningen skyldes oppkjøpet av Sun, men selv om dette holdes utenfor økte inntektene med syv prosent.

Til tross for økt omsetning fulgte ikke resultatet helt med. Det endte ned fem prosent til 1,8 milliarder dollar. Det gir uansett en solid driftsmargin - på hele 29 prosent.

- Vår solide topplinjevekst kombinert med en disiplinert kostnadskontroll er nøkkelen til at vi genererte åtte milliarder dollar i fri kontantstrøm det siste året, sier finansdirektør Jeff Epstein i en kommentar til tallene.

Økt nysalg

Oracles største inntektkilde er oppdatering av programvarelisenser og produktsupport. Dette utgjorde i tredje kvartal en omsetning på 3,3 milliarder dollar, en økning på 13 prosent. Men salget av nye programvarelisenser utgjør også en stor andel. Denne inntektsstrømmen økte med 13 prosent og endte på 1,7 milliarder dollar.

Oracle forventer også at oppkjøpet av Sun skal innvirke stadig mer positivt på finansene.

- Integrasjonen av Sun går bedre enn forventet. VI tror at Sun kommer til å gi et betydelig bidrag til gevinsten per aksje i fjerde kvartal, samt at vi vil oppnå de lønnsomhetsmål vi har satt for neste år, sier Orcles viseadministrerende direktør Safra Catz.

Drittpakke

Toppsjef Larry Ellison benytter også sjansen til å slenge litt dritt til SAP, hovedkonkurrenten i erp-markedet.

- Hvert kvartal tar vi store biter av markedet fra SAP. Det siste kvartalet var SAPs beste kvartal gjennom nåværende regnskapsår, en nedgang på bare 15 prosent. Samtidig økte Oracles applikasjonssalg med 21 prosent. Derimot er SAP langt foran oss hva gjelder skifte av toppsjefer, ettersom de har annonsert både sin tredje og fjerde i løpet av året, mens vi har hatt kun en, sier Ellison.

Les om:

Enterprise