Stjerneår for Steria

Stjerneår for Steria

Steria kan gni seg i hendene. En skjev kundeportefølje gir gode fremtidsutsikter.

- It-budsjettene til kundene våre opprettholdes. De ønsker seg utvikling sier Kjell Rusti, administrerende direktør i Steria.

Utsiktene ser derfor lyse ut for Steria som i det vesentlige er et konsulentselskap med arbeidsoppgaver for det offentlige.

Omsetningen i 2008 økte med 19,5 prosent til 675 millioner kroner. Resultatet ble 58 millioner. Det gir en driftsmargin på 8,6 prosent. Totalt omsatte Steria for 1.766 Euro med en driftsmargin på 7,7 prosent.

På grunn av den historiske bindingen via Bull som ble til Integris og siden Steria er Norge det sterkeste landet i Skandinavia.

- Et godt marked, dyktige medarbeidere og solide og lojale kunder har gitt et rekordår for Steria i Norge, fortsetter Kjell Rusti.

Store og langvarige kontrakter med Dnb Nor, Forsvaret, Helse Sør-Øst, Orkla, Statens Lånekasse, Statens pensjonskasse og Telenor gjør Steria optimistiske for 2009. Mer enn 70 prosent av årets omsetning synes å være sikret.

Riktignok er det igjen press på timepriser på grunn av færre prosjekter i det private næringslivet. Like fullt tror Steria på en vekst på mellom fem og ti prosent i 2009.

- I 2009 møter vi økt konkurranse, men det er fortsatt etterspørsel. Det er press på timeprisene. Derfor tror vi på en forsiktig vekst, forklarer Kjell Rusti.

Fire områder

Steria har spesialisert seg innen fire områder; Rådgivning, prosjekter, teknologi og drift.

- Teknologi er en unik kompetanse for oss, fortsetter Kjell Rusti.

Ambisjonen er å løse utfordringene tett på kundene. Derfor verdsettes teknologikompetansen som er en arv fra Bull, datamaskinprodusenten med sitt norske opphav i Storebrands forsikringsmatematiker Fredrik Rosing Bull.

Det Steria har i forhold til konkurrenter er kompetanse på datarom og nettverk. På det området er det først og fremst Atea som konkurrerer, men Atea er ikke et it-konsulentselskap.

Steria har hele tiden vært bevisst behovet for tidsriktig kompetanse. Derfor har de jobbet aktivt med å rekruttere, men samtidig fase ut folk som ikke passer inn.

I år er ambisjonen å ansette 100 personer. Les videre på neste side!

Les om:

Enterprise