Store nyheter fra oven

Store nyheter fra oven

KOMMENTAR: For noen uker siden introduserte Microsoft et ambisiøst nytt konsept, Azure. Og folk har skjønt at noe er på gang.

Azure tilhører den kategorien av leveranseformer som heter "cloud computing" eller nettsky. Interessen for nettskyer har nærmet seg kulings styrke etter lanseringen.

De har grunn til å være nysgjerrige. Gartner har lenge ment at nettskyer kan utvikle seg til å bli det største vekstområdet innen teknologi-industrien i den kommende tiårsperiode. At Microsoft vil være med, er helt naturlig. De har faktisk vært med en stund i det stille, før Azure ble avduket, gjennom løsninger som Live og Exhange Online. Men Azure har skapt kolossale forventninger.

Cloud

Begrepet ble opprinnelig lansert av toppsjefen i Google, Eric Schmidt. Alle tjenester som Google leverer kommer et eller annet steds fra, kundene vet ikke riktig hvorfra – derfor snakket han om nettskyer. Gartner definerer "cloud computing" slik: Det er en form for databehandling der tjenester blir levert fra svære og skalerbare datasentraler gjennom Internettet. Det er et stort skritt i retning av at it blir industrialisert. En vanlig brukt analogi er leveranse av strøm. Mange it-folk protesterer vilt fordi det bringer tankene til hyllevarer. Du får den samme strøm uansett hvor du kjøper den, de eneste konkurransefaktorer er pris og tilgjengelighet. Bildet passer dårlig til it som skal være bedriftstilpasset, sier de. Men saken er at gjennom fleksibel programvare kan it-leveransene tilpasses den enkelte bedrifts ønsker, selv om de kommer fra høyt, høyt oppe.

Microsoft introduserte to nye produkter: Windows Azure og Azure Services Platform. Begge er tidlige demoversjoner, hensikten var å slå fast at Microsoft er med i spillet. Det er ingen grunn til å vente markedsklare produkter før tidligst om et år. Microsoft har mange hensyn å ta. Skal Azure være interessant for både privatpersoner og bedrifter? Skal de samme produkter eksistere både på kundenes og Microsofts maskiner? Skal de nettbaserte applikasjoner ha like "rik" funksjonalitet som de kundene kan installere hos seg? Skal Microsoft eller partnere levere tjenestene? (Microsoft prøver å la være å konkurrere med sine partnere.)

Ingen andre leverandører prøver å ta tak i alle disse dimensjoner samtidig. Å lykkes med Azure vil være en balanseakt der Microsoft vil prøve å konkurrere med spesialistene i alle retninger. Forretningsmodellen er uprøvd, bak nettskyen må det ligge betydelige investeringer i maskinpark, infrastruktur og driftsopplegg. Googles flere års forsprang vil bli krevende å ta igjen. Men startskuddet er avfyrt.

Microsofts triangel

Azure inneholder produkter på tre nivåer som Microsoft kaller sin triangel. Det laveste i verdikjeden er Windows Azure som kalles operativsystemet for skylaget. It-folk vil kalle det "back-end". Det omfatter "rå" datakraft, lagring og service management. Windows Azure er en modifisert versjon av Windows Server 2008. Her er hovedkonkurrenten Amazon som i et par års tid har levert slike tjenester, blant annet Amazon Web Services. Kunder kan kjøpe virtuelle maskiner fra langtvekkistan.

Den andre delen, "front-end" inkluderer to kjente fjes, Windows Vista og Mobile. Og den tredje, den som er virkelig ny, er den delte plattformen der mange ulike applikasjoner kan utføres samtidig og helt uavhengig av hverandre. Den heter Azure Services Platform.

Microsoft vil heretter tilby tre måter for å kjøre applikasjoner: På brukerutstyr, på servere som kunder eier og drifter og på servere som Microsoft eier og drifter. Forskjellen mellom det Microsoft har presentert og det konkurrenter tilbyr, er at utviklingsmiljøet hos Microsoft er det samme over hele linjen. Microsoft har valgt å beholde alle utviklingshjelpemidler fra det veletablerte .NET Framework.

Windows Azure er ikke så mye mer enn et dynamisk virtualiseringslag ovenpå Windows Server 2008 – og det skal tilbys som en tjeneste. Fordelen er kompatibilitet bakover og lettvint migrasjon fra lokale servere til Azure. IIS forblir Microsoft Web container for ASP.NET applikasjoner. Ulempen er at .NET applikasjoner som driftes på Azure deler ressurser bare på operativsystem-nivå. Det er ikke godt nok, det er noe som mangler her. Vi har med andre ord ikke sett hva Microsoft egentlig har tenkt å gjøre. Følg med på værmeldingen!

Enterprise