Størst på tallknusing

Størst på tallknusing

EMGS’ nye tallknuser Aurora skal sørge for at oljeselskaper finner vanskelig tilgjengelige oljeforekomster.

Aurora betyr lys, og det er evnen til å se bedre enn alternativ oljeletingsteknologi EMGS har som visjon. Det forutsetter bedre datafangst. EMGS har en rekke patenter på sitt magnetiske oljefangstutstyr. Det forutsetter bedre bearbeiding av dataene i etterkant.

- Denne investeringen vil øke EMGS dataprosesserings-kapasitet betydelig og hjelpe oss å sikre videre vekst, sier administrerende direktør Terje Eidesmo.

1300 bladmaskiner, hver med to prosessorer med to kjerner gir EMGS en teoretisk kapasitet på nærmere 63 TFLOPS (63 000 milliarder desimaltallsberegninger per sekund).

Hver maskin har 16 GB minne, så data og applikasjoner har 20,8 TB å boltre seg på.

Sammen med den tidligere klyngen på 500 maskiner gir det EMGS en totalkapasitet på 70 TFLOPS.

- Det er gledelig at vår løsning også denne gang utpekte seg som den beste kombinasjonen av pris, ytelse og kompetanse, sier Michael Jacobs, administrerende direktør i Dell Norge.

LES OGSÅ: Superdatamaskin skal avgjøre klimatrussel

Dataene lagres på fire lagringssystemer fra EMC på til sammen 72 TB effektiv lagring. Da er kontrolldataene trukket fra.

Administrasjon foretas av programvaren fra Plaform Computing som sammen med filsystemet til IBRIX sørger for å mate bladmaskinene raskest mulig for å oppnå mest mulig effektiv bearbeiding.

Den totale verdien av installasjonen er 38 millioner kroner. Det var i oktober. Siden har en rekke forhold økt verdien, alt fra tekniske installasjoner i datarommet til lagringssystemer.

Les om:

Enterprise