Styrket posisjon for it-sjefen

Styrket posisjon for it-sjefen

Nedover i etasjene, helt ned mot fyrkjelen i kontorbygningen, der er det mye makt.

Jada, det er vel en stund siden it-avdelingen var stuet ned i kjelleren. De hvite frakkers tid er over for lengst, og byttet ut med slips og dialog med resten av virksomheten. Men nå har vi tall som bygger under det mange har trodd: It-sjefen har blitt strategisk og en del av ledelsen med påfølgende (innkjøps)makt.

I en undersøkelse gjennomført av Synnovate, på oppdrag fra Computerworld, har vi nå slått fast det vi vel egentlig visste fra før. It-sjefen har mye makt og i over halvparten av tilfellene sitter han eller hun også i toppledelsen (mer om undersøkelsen i denne avis). Formålet med undersøkelsen var å se på rollefordelingen mellom toppleder og it-sjefen i prosessen rundt it-kjøp. Og i det store og det hele er det it-sjefen som bestemmer hvilke it-produkter, og i stor grad tjenester, som skal kjøpes inn. Rammene settes av topplederen, men it-sjefen bestemmer hvem som skal levere tjenestene og produktene.

Computerworld har skrevet flere artikler om at it-sjefen må bli mer forretningsorientert, for å finne ut hvordan han/hun best kan hjelpe virksomheten - enten den er offentlig eller privat - til å nå de strategiske målene. Men det er også viktig at den øvrige ledelsen tar it på alvor og engasjerer seg i bruken av teknologi.

Nytt engasjement

Flere it-sjefer jeg har snakket med sier de nå også opplever et helt annet engasjement rundt informasjonsteknologi - fra andre ledere. Dette er utelukkende positivt. Det betyr to ting: It har blitt en viktig del av forretningssiden og it-sjefen har blitt mer forretningsmessig, fordi han forstår viktigheten av allierte i virksomheten.

It-sjefen har heller ingenting å frykte for fremtiden. For ifølge undersøkelsen er det lite som tyder på at økt engasjement fra toppledelsen forringer it-sjefens beslutningsmyndighet og innkjøpsmakt ved it-investeringer. It-sjefen og hans avdeling tilpasser seg en mindre teknologi-orientert hverdag og jobber for å understøtte forretningssiden.

Topplederen fastsetter hvor mye bedriften skal kjøpe it for, mens it-sjefen bestemmer hva som skal kjøpes. Ifølge seniorkonsulent Kathrine Steen Andersen i Synovate er det grunn til å legge merke til at it-sjefen ikke bare har avgjørende beslutningsmyndighet når det gjelder utstyr, men også når det gjelder programvare, tjenester og strategi. Dette er interessant.

Petter Gottschalk slår i dette nummeret av Computerworld fast at stillingsbeskrivelsen it-sjef nettopp betyr at it-ansvaret er delegert. Og med den delegerte myndigheten følger økonomisk makt.

It-sjefen er rett og slett en mektig person rundt om i virksomhetene. At den øvrige ledelse i stadig større grad innser betydningen av it er med på å forsterke denne makten.

Les om:

Enterprise