Sun tredobler regnekraften til UiO

Sun tredobler regnekraften til UiO

Sun Microsystems skal levere servere tilsvarende 1 000 kraftige pc-er til Universitet i Oslo.

Maskinene vil bli en svært viktig del av universitets forskningsmiljø og skal hjelpe forskerne å forstå mer av menneskets byggesteiner, klimaendringer og universets opprinnelse, ifølge en pressemelding.

- Universitetet i Oslo har som mål å være blant de topp-ti universitetene i Europa. Da må i alle fall it-utstyret være på plass. Vi valgte Sun som leverandør fordi selskapets maskiner passer svært godt til våre behov, samtidig som vi opplevde at selskapet strakk seg langt for i å møte våre krav, sier leder for gruppen for vitenskapelig databehandling ved UiO, Jostein K. Sundet.

LES OGSÅ: Verdens største datamaskiner

Innenfor mange vitenskaper nytter det ikke med datakraften fra bare en pc. Da trengs det et nettverk eller en klynge av pc-er. På fagspråket kalles dette et High Performance Compute Cluster (HPC).

Allerede idag har Universitetet i Oslo et av Norges største akademiske beregningsverktøy, den såkalte TITAN-klyngen. Den nye leveransen fra Sun gjør at regnekraften nå tredobles.

Et spleiselag

- Vi er selvfølgelig svært fornøyd med at UiO som en meget kvalitetsbevisst kunde valgte å kjøpe servere fra Sun. Disse serverne representerer en helt ny generasjon av meget konkurransedyktige produkter, avansert teknologi og svært stabile maskiner, sier Knut Alnæs, daglig leder for Sun Microsystems i Norge.

Verdien av avtalen har en listepris på 13,9 millioner kroner.

Datakjøpet er et spleiselag mellom flere institusjoner. Ved å gå sammen om investeringen sikres forskerne ved de involverte best mulig tilgang på regneressurser til en lavest mulig pris.

Erfaringen UiO har gjort med TITAN-klyngen viser at behovet for denne typen regnekraft er betydelig. Samtidig sørger samarbeidet for at utnyttelsesgraden på maskinene er ekstremt høy. I dag ligger utnyttelsesgraden på over 80 prosent.

- Erfaringene våre fra TITAN-klyngen har vært svært gode. Alle instituttene som har deltatt ønsket også å være med på denne nye investeringen, samtidig som en rekke nye institutter har ønsket å være med, forteller Jostein K. Sundet.

Norges største klynge

Valgprosesser i EU-systemet, bevegelser i arbeidsmarkede oppbygging av DNA-molekylet, er bare noen av de nye spennende prosjektene den nye regnemaskinen skal benyttes til. I tillegg skal maskinen fortsatt bryne seg på store numeriske beregninger slik som klimasimuleringer, simuleringer av universets opprinnelse, kvantekjemi, bio-informatikk og fysikk.

LES OGSÅ: Nordens tyngste datamaskin ferdig

Leveransen fra Sun Microsystems består av tre typer x86- servere, nemlig X2200m2, X4600 og X4200. Totalt vil dette gi UiO et anlegg med rundt 1250 CPU-er.

Kapasiteten til anlegget er på åtte teraflops, det vil si at det kan utføre 8000 milliarder flyttalls operasjoner per sekund. Målt i antall CPU-er blir dette Norges største beregningsklynge.

Enterprise