Sunnere helse-it

Sunnere helse-it

IT-SJEFEN: Elektroniske pasientsjournaler er jobb nummer én for Ivar Terje Solberg, ikt-leder ved Helse Stavanger HF.

- Hva er dine viktigste utfordringer i jobben akkurat nå?

- Jeg begynte i denne jobben i november og kom da utenfra helsevesenet. Jeg må derfor bruke litt tid på å etablere de nettverkene jeg trenger for å fungere godt i jobben. Derpå blir det en viktig oppgave å få mest mulig ut av it i helseforetaket. Et viktig skritt på veien blir å få etablert programvaren for elektroniske pasientjournaler.

- Hva foretrekker du, Microsoft eller Linux?

- Dette styres av tilfanget på applikasjoner, og da går det klart i retning av Microsoft på klientene. På servere er det mer variert. Prinsipielt er egnetheten på bakrommet det viktige. Så lenge ting fungerer bra på driftssiden med standardmaskiner med Intel- eller AMD-prosessorer, blir det egentlig hipp som happ.

- Outsourcing, plage eller saliggjørende?

- Her har vi satt bort all it-drift til Helse Vest IKT, som er en del av Helse Vest, på samme måte som oss, altså ikke en normal outsourcing.I prinsippet mener jeg at det er viktig ikke å sette bort så mye it at en mister styringen. Det er viktig å beholde ekspertise internt, og at ekspertisen kan forbli nettopp det gjennom relevante og utfordrende arbeidsoppgaver. Så kan man heller kjøpe tjenester ute til funksjoner som er egnet for det.

- Hva bruker du ellers mest tid på i jobben?

- Det er situasjonspreget. Akkurat nå blir det viktigste å forstå sykehusenes behov og hvordan vi skal klare å holde vedtatte budsjetter.

- Hva bruker dere mest penger på i år?

- Applikasjonsdrift er nok det som drar de største kostnadene. Av nye ting er det investeringene knyttet til elektronisk pasientjournal.

- Hvordan blir it brukt strategisk?

- It er sentralt i det meste vi gjør. De elektroniske pasientjournalene vil gjøre oss mindre avhengige av papir og åpne for mange nye muligheter, blant annet gjennom en mer effektiv informasjonsutveksling med primærhelsetjenestene.

- Hvem skal svare på disse spørsmålene neste gang?

- Dagfinn Heigre i Teekay Shipping Norway.

Les om:

Enterprise