Superfusjon blir gigantisk it-prosjekt

Superfusjon blir gigantisk it-prosjekt

Statoil og Hydro får en gedigen oppgave med å slå sammen it-avdelingene. - Alle fusjoner viser at it gir de største problemene, sier Petter Gottschalk.

Sammenslåingen av Statoil og Hydro gjør det nye selskapet til ett av de 50 største i verden. På it-siden vil dette bety en av de største operasjonene som er foretatt i i Norge. Og foreløpig er, offisielt, ingenting avgjort rundt dette.

- Det kommer enormt med detaljspørsmål, vi har overhodet ikke svaret på dem. Det er alt for tidlig å si noe om fremgangen. Det er nettopp blitt offentliggjort at vi slås sammen og det er veldig mange ting som tar dager, uker og måneder, sier informasjonsdirektør Ola Morten Aanestad i Statoil til Computerworld.no.

Anbefaler Statoil-modellen

BI-professor Petter Gottschalk tror Hydro og Statoil har gode forutsetninger å lykkes med mye i sammenslåingen på it, men det vil ta tid.

- Alle fusjoner viser at it gir de største problemene. It er et verktøy for omstilling, men det virker ofte omvendt, sier han.

Gottschalk skiller mellom den administrative it-delen, og teknologien for forskning og utvikling, som er mest spennende. Systemene selskapene har for utvinning og produksjon, statistiske beregninger, og simulering, de er veldig avanserte. Organiseringen av disse vil være en viktig og vanskelig beslutning.

- Statoil og Hydro er veldig forskjellig organisert. Statoil har en stabsfunksjon, mens Hydro har en servicefunksjon, der Hydro IS Partner leverer til hovedselskapet etter bestilling. Det spørs hvilken modell man skal lande på, hvordan it-funksjonen skal styres. Jeg vil anbefale Statoil-modellen, sier Gottschalk.

Notes eller Outlook?

Når det gjelder den administrative delen ser Gottschalk ikke de helt store problemene, selv om sammenslåingen vil sette selskapene foran noen valg.

Begge selskaper bruker SAP-løsninger og IBMs Lotus Domino-servere. Hydro kjører Notes. Statoil delvis har gått over til Outlook, men fremdeles har en del Notes-applikasjoner igjen.

- Dette vil være spennende, selskapet blir en kjempe på det norske og det nordiske markedet. Begge har en del IBM, bruker SAP, og HP er inne med en del drift. Like barn leker best, og sånn sett ser det ut at de har gode forutsettinger å lykkes, sier Nils Molin, analytiker i IDC.

For de tre leverandørene Dell, IBM og HP er konsekvensene av sammenslåingen mer usikker.

Det er helt sikkert at rammeavtalene leverandørene har med Statoil og Hydro, må gjennomgås på nytt.

Hydro er tung på IBMs Unix, Aix, mens Statoil bruker HP Unix, som HP drifter. Dermed må det samordnes på en del områder. Spørsmålet blir om det nye selskapet vil ha avtaler med alle de tre maskinleverandørene eller om de foretrekker bare to.

- Store utslag

- Om Notes eller Outlook vinner er ikke sikkert. Produktvalget blir ekstremt spennende, det omsettes for så store mengder at det vil gi store utslag for leverandørene. Det kan også være kulturbetinget. Da Telia og Sonera ble slått sammen, dukket det samme problemet opp. De måtte velge mellom Oracle og SAP, og endte opp med begge to. Men når det er nordmenn som slåes sammen med nordmenn, blir denne prosessen kanskje litt enklere , sier svenske Molin.

Enterprise