Svak vekst for Atea

Svak vekst for Atea

Atea rapporterer om vekst i driftsinntektene på 4,8 prosent og forbedret EBITDA i tredje kvartal av 2013.

I tredje kvartal av 2013 var Ateas driftsinntekter på 4.664 millioner kroner, tilsvarende en vekst på 4,8 prosent sammenlignet med samme periode året før. Programvareinntektene økte med 9,7 prosent, tjenesteinntektene økte med 7,0 prosent, og maskinvareinntektene økte med 3,0 prosent.

Inntjening (EBITDA) for kvartalet endte på 158 millioner kroner, opp 0,3 prosent sammenlignet med året før. Økningen i EBITDA er et resultat av vekst i driftsinntektene og bedre eller uendrede marginer innen alle de tre markedssegmentene.

Reduserer kostnader

Finanskrisen i Europa fortsatte å påvirke det nordiske og baltiske it-infrastrukturmarkedet i tredje kvartal 2013, spesielt maskinvaresegmentet, der etterspørselen etter servere og pc-er har gått ned, opplyser Atea.

- Jeg er fornøyd med å se at vi har fortsatt å levere gode resultater i programvare- og tjenestesegmentene. Jeg er også fornøyd med å se at vi nå opplever en positiv vekst i maskinvaresegmentet, sier Claus Hougesen, konsernsjef i Atea.

Fremover vil Atea øke fokus på områder med stor vekst, for eksempel mobilitet, hybrid nettsky, samhandling, konsumerisering og it-som-en-tjeneste. Selskapet har lansert et program for å øke driftseffektiviteten, og planen er å redusere kostnadsbasen med 300 millioner kroner i året gjennom kostnadsbesparende tiltak lokalt, i tillegg til flytting av back office-funksjoner til felles servicesenteret i Riga i Latvia.

- Ved å iverksette disse tiltakene vil vi bli bedre posisjonert til å betjene kundene på en effektiv måte og øke lønnsomheten fremover, sier Hougesen.

Les om:

Enterprise