Svak vekst i Ergogroup

Svak vekst i Ergogroup

Ergogroup holder stø kurs i et usikkert marked. Sterk ordreinngang og effektivisering styrer selskapet unna uroen.

Ergogroup omsatte for 1233 millioner kroner i tredje kvartal, en økning på åtte prosent mot samme kvartal i fjor. Samtidig ble driftsresultatet (EBITA) 112 millioner kroner, en økning på 36 prosent i forhold til samme kvartal i fjor. Det gir en driftsmargin på 9,1 prosent. Selskapet har oppnådd en organisk vekst hittil i år på ni prosent.

- Vi synes det er gledelig å kunne presentere vårt 15. kvartal på rad med resultatforbedring kvartal mot kvartal, samtidig som vi leverer en EBITA-margin på over ni prosent. På tross av den usikkerheten som preger markedene, fremviser vi fortsatt god organisk vekst og solid kontraktsinngang, sier Terje Mjøs, administrerende direktør i Ergogroup, i en pressemelding.

Den organiske veksten i Ergogroup var på ni prosent etter årets tre første kvartal, og er fem prosent i tredje kvartal. Spesielt god har den organiske veksten vært knyttet til outsourcing og infrastrukturtjenester, både i Sverige og Norge.

I tredje kvartal har selskapet inngått kontrakter for 582 millioner kroner i den norske virksomheten. Hittil i år har den norske delen av selskapet signert avtaler for over to milliarder kroner.

En rekke store avtaler er inngått i årets tredje kvartal, blant annet med Helse Sør-Øst RHF, Securitas, Nammo, ServiceGrossistene, Modena, Lindorff, Vital forsikring, IKT-Agder, Petoro og North Cape Minerals.

Marginforbedring

Omsetningen i tredje kvartal for segmentet Drift & infrastrukturtjenester har økt med 93 millioner kroner til 868 millioner kroner, en økning på 12 prosent mot samme periode i fjor.

I tredje kvartal omsatte segmentet Løsninger og applikasjonstjenester for 457 millioner kroner, en økning på 9 prosent i forhold til samme kvartal i fjor. Resultatet i segmentet er 36 millioner kroner mot 29 millioner kroner i samme kvartal i 2007. Det gir en EBITA-margin på 7,9 prosent.

- Vi er godt fornøyd med at både tjenestesegmentene og de geografiske segmentene Norge og Norden alle viser marginforbedring. Spesielt god har marginutviklingen vært i segmentet Drift & infrastruktur, som er løftet med nesten to prosentpoeng, sett i forhold til samme kvartal i fjor. Bedringen viser at de iverksatte tiltakene har begynt å gi effekt, og vi jobber videre med effektiviseringsprogrammer, sier Terje Mjøs.

Ergogroup

Tall i millioner kroner

Q3 2008

Q3 2007

Omsetning

1 233

1 137

Driftsresultat

112

82

Resultat før skatt

77

42

Les om:

Enterprise