Svake resultater i vanskelig tid

Svake resultater i vanskelig tid

Software Innovation tar grep millionklassen for å sikre pågående prosjekter.

Selskapet foretar avsetninger i tredje kvartal på 20-24 millioner norske kroner. Som følge av resultatutviklingen i Software Innovation Danmark vil det også gjennomføres en nedskriving av utsatt skattefordel på 9-11 millioner i samme periode.

- Gjennom tredje kvartal er det foretatt en grundig vurdering av den danske virksomheten og prosjektporteføljen. For å sikre selskapets evne til å gjennomføre og avslutte flere krevende fastprisprosjekter foretas avsetninger på NOK 20-24 millioner i tredje kvartal, sier konsernsjef Frode Haugli i en børsmelding.

Det vært en tøft år for Software Innovation. Dette begrunnes i store omstillinger i bedriften, og at den danske virksomheten ikke har klart å levere de siste kvartalene. De har hatt store omorganiseringer og et lederskifte, og Peter Perregaard tiltrådte som leder i Danmark 15. august.

Software Innovation vil presentere resultater for tredje kvartal 24. oktober.

LES OGSÅ: Kjenne slutter i Software Innovation

Les om:

Enterprise