Svensk nedtur ga dårlige Evry-tall

Svensk nedtur ga dårlige Evry-tall

Inntektene til Evry falt i fjorårets siste kvartal. Konsernsjefen mener de heller ikke har nok på bunnlinjen. Særlig har det svenske markedet vært vanskelig.

- Jeg er fornøyd med resultatfremgang i fjerde kvartal og i 2012 som helhet, men jeg er ikke fornøyd med resultatnivået.

Det sa konsernsjef Terje Mjøs i Evry i forbindelse med at selskapet la fram tall for 2012 i dag.

- Vi har ved inngangen til 2013 implementert en ny og forenklet organisasjon, og sammen med forbedringsprogrammet Future Proof IT Operations skal dette bidra til å styrke selskapets lønnsomhet, sa han.

Evrys driftsinntekter gikk ned i fjorårets siste kvartal til 3248 millioner kroner fra tilsvarende 3478 millioner i fjerde kvartal i 2011. Det er nedgang i omsetningen på 6,7 prosent.

Tjenester går ned

Driftsinntekter for Evrys område "IT Operations" utgjorde 1484 millioner kroner fjerde kvartal 2012, sammenlignet med 1570 millioner i samme kvartal 2011.

- Resultatet i 4. kvartal 2012 ble påvirket negativt av omsetningsbortfall i storkundesegmentet (ikke medregnet bank) og offentlig sektor i Norge, men den negative resultateffekten ble dempet av iverksatte kostnadstiltak. EBITA-marginen for fjerde kvartal 2012 ble 4,9 prosent mot 5,2 prosent i samme kvartal 2011, skriver selskapet i en pressemelding.

Også på de to andre forretningsområdene var det nedgang. "Solutions" hadde en omsetningsnedgang i fjerde kvartal fra 1173 millioner i 2011 til 1138 i 2012. For "Consulting" opplevde selskapet en nedgang på to prosent til en omsetning på 1.007 millioner fjerde kvartal 2012.

For året som helhet landert driftsinntektene for 2012 på 12.731 millioner kroner og selskapet skriver i børsmeldingen at den organiske veksten er tilnærmet uendret fra 2011.

Fremover

Det er spesielt i det svenske markedet det er vanskelig for Evry.

Selskapet skriver i meldingen at svakere utvikling i eurosonen satte for alvor sitt preg på den svenske økonomien gjennom annet halvår 2012.

- Evry observerer at usikkerheten som har rådet gjennom 2012 satte sitt klare preg på it-tjenestemarkedet i Sverige i annet halvår. En tydelig avventende holdning blant svenske kunder har ført til utsatt it-investeringer som har påvirket etterspørselen etter konsulenter og prosjekter, skriver selskapet.

Evry skriver imidlertid også at de ser en økt optimisme i hele eurosonen og selskapet antar at it-tjenestemarkedet i Sverige vil ligge på nivå med fjerde kvartal 2012 gjennom første halvår 2013, men at økonomien og dermed it-tjenestemarkedet vil utvikle seg positivt i annet halvår 2013.

Les om:

Enterprise