Tandberg Data opp av myra

Tandberg Data opp av myra

Mye henger på en hemmelig kontrakt med HP som Tandberg Data har inngått på lagringssystemet RDX.

Avhengig av salget vil utsiktene for 2009 bli revurdert. Ingen vil imidlertid vedkjenne seg avtalen, ikke Hewlett-Packard, ikke Tandberg Data. Dette er forretningshemmeligheter, men HP lanserte RDX for datasikkerhet til de minste kundene i slutten av juni.

- Vi har 90 prosent av markedet for RDX. IDC anslår en omsetning på 500 millioner dollar innen 2012, sier Patrick Clarke, administrerende direktør i Tandberg Data.

Derfor er det utelukket at det er andre enn Tandberg Data som er leverandør til Hewlett-Packard. Håpet er at analysefirmaet IDC har rett i sine spådommer.

- Oppnår vi 50 prosent er det 250 millioner dollar, fortsetter Patrick Clarke.

Det bør ikke bli over 50 prosent. Målet må være at andre selskaper ser verdien i å sikkerhetskopiere data til det utskiftbare platelageret RDX.

Forblir Tandberg Data alene om å benytte RDX, vil RDX bare bli ett av flere konkurrerende alternativer. I øyeblikket synes omsetningen av RDX på årsbasis å nærme seg 32 millioner dollar. Alt over det vil være et resultat av de store partnernes interesse.

Utfordrende

Omsetning og resultat for andre kvartal 2008 viste positive tendenser. Bruttofortjenesten kom på 1,4 millioner dollar, men resultatet kom på minus 4,26 millioner dollar. Siden Tandberg Data jobber globalt oppgis alle tall i dollar.

- Det har vært utfordrende og veldig spennende, men det er slik det skal være, sier Gudmundur Einarsson, styreformann i Tandberg Data.

Omsetningen på 50,15 millioner dollar var nesten på linje med omsetningen for første kvartal. Salget falt derimot med ti prosent til 44,6 millioner dollar.

Det er salget av magnetbånd og båndstasjoner som viser nedgang.

Bruttofortjenesten (EBITDA) kom på 1,4 millioner dollar mot minus 2,2 millioner dollar i forrige kvartal.

- Slik det ser ut, kommer vi ut med en positiv EBITDA i år, hevder Erik Hansen, økonomidirektør i Tandberg Data.

Det skyldes mye forbedrete produktmarginer som nå er på 27,1 prosent og reduserte kostnader som en følge av kostnadsprogrammet. Bemanningen er redusert med 80 personer. Det får innvirkning i andre halvår.

Uten ny finansiering på 26,7 millioner dollar (150 millioner kroner) hadde Tandberg Data nå måttet melde oppbud.

Utsikter

Omstrukturering av lånene er gjennomført, hvilket har gitt Tandberg Data bedre pusterom.

Av andre kostnadsreduserende tiltak er stopping av et utviklingsprosjekt og reduksjon av forskning, hvilket er belastet regnskapet i andre kvartal. Det gir det negative resultatet for Tandberg Data på 4,26 millioner dollar på bunnlinjen.

Omsetningen av båndbiblioteker er betydelig lavere i år enn i fjor, men det skyldes at tallene i fjor i det amerikanske markedet var oppblåste, noe som skapte finanskrisen i Tandberg Data på slutten av fjoråret.

- Jeg tror på en økning i salget av automasjonsproduktene våre ut året. De er gode nok i øyeblikket, men innen to år trenger vi å fornye dem, forklarer Patrick Clarke.

Det er samarbeid med store kunder som skal legge grunnlaget for neste generasjon bibliotek og automatladere.

Salg av magnetbånd og magnetbåndstasjoner vil sannsynligvis ikke øke betydelig selv om det blir færre og færre leverandører. Tandberg Data vil derfor søke å øke sin omsetning ved ytterligere satsning på programvare og tjenester.

Det blir en ny utfordring. Programvaren skulle allerede vært klar for demonstrasjon, men har blitt forsinket.

Les om:

Enterprise