Taper penger på it-treghet

Taper penger på it-treghet

Forsinkelser i it-prosjekter fører til svekket lønnsomhet, viser en bred internasjonal undersøkelse.

Economist Intelligence Unit har foretatt en undersøkelse blant 1125 it-ledere i Europa, Midtøsten, Øst-Asia og Amerika, i bedrifter med minst 1,5 milliarder kroner i omsetning.

Undersøkelsen, som er gjort på oppdrag for HP, viser en klar kobling mellom forsinkede IT-prosjekter og lavere lønnsomhet i bedriften.

Av de spurte bedriftene svarte bare ni prosent at ingen prosjekter de siste årene hadde vært forsinket. Hele 43 prsoent svarte at 10 prosent av prosjektene var forsinket, mens 24 prosent sier at en firedel av prosjektene var forsinket.

LES OGSÅ: Må ikke ha det

På det noe ledende spørsmålet om raskere levering av it-prosjekter og tjenester ville gi økt lønnsomhet, sier 62 prosent ja.

Som vanligste konsekvens av sen levering i it-prosjekter oppgir 41 prosent forsinkelser i lansering av nye prodsukter og tjenester, mens 37 venter tap i forventet omsetning og 34 prosent sier at bedriftne ikke vil få til planlangte kostnadbesparelser.

Hele 57 propsent av de spurte oppgir at høyst halvparten av it-initiativene de siste tre årene har innfridd de forretningsmessige forventningene. Bare 16 prosent svarer at forventinngene er innfridd i alle it-prosjekter.

Les om:

Enterprise