Tapte 424 millioner på tre måneder

Tapte 424 millioner på tre måneder

Evry har skrevet ned store mengder goodwill etter tapte kontrakter.

Evry har levert regnskapstall for fjerde kvartal 2013. Og selv om tittelen på pressemeldingen er "Sterk organisk vekst og kontantstrøm" er det tydelig at perioden ikke ble like bra som Terje Mjøs og hans kvinner og menn hadde håpet.

Driftsinntektene i selskapet ble 12.761 millioner kroner, sammenliknet med 12.731 i 2012. Det er en vekst på knappe 0,2 prosent.

EBITDA-marginen havnet på 5,9 prosent, hvilket er en halv prosent høyere enn i 2012. Men i fjerde kvartal var tallet 6,7, nøyaktig det samme som samme kvartal 2012.

Men likevel ble resultatet på 424 negative millioner for fjerde kvartal. Årsaken: Nedskrivinger i goodwill.

Totalt for året tapte Evry 80 millioner kroner.

Organisk vekst

Likevel, ser man bort fra engangsutgifter ser det ikke så ille ut. I fjerde kvartal økte selskapet driftsinntektene med 265 millioner kroner.

- Vi er fornøyd med at vi nå er tilbake i vekst i alle segmenter. Samtidig har god kostnadsdisiplin og forenklinger av organisasjonen bidratt til økningen i EBITA. Vi rapporterer all time high kontantstrøm i 4. kvartal og 2013, og det er fortsatt reduksjon i arbeidskapitalen som er hoveddriver», skriver konsernsjef Terje Mjøs i en pressemelding.

Du kan lese hele børsmeldingen, og se tallene for fjerde kvartal, her.

Resultater Evry

Fjerde kvartal 2013

Fjerde kvartal 2012

Driftsinntekter

3513

3248

Driftskostnader

3140

2906

EBITA

6,7 prosent

6,7 prosent

Driftsresultat

-371

-1

Resultat før skatt

-424

-52

Alle tall i millioner kroner

Les om:

Enterprise