TDC med Expert-avtale

TDC med Expert-avtale

TDC inngår en fireårsavtale om levering av datanett, telefonitjenester og sentralbordløsninger til Expert. Avtalen er verdt 50 millioner kroner.

Avtalen har en verdi på omkring 50 millioner kroner over fire år og omfatter datanett, telefonitjenester og sentralbordløsning på elektrokjedens hovedkontor, lagre og butikker i Norge, Finland, Sverige og Danmark.

Samordnet kommunikasjon

- Vi valgte TDC fordi vi ønsket en leverandør som kunne levere en helhetlig nordisk løsning og som gir oss gode forutsetning for kostnadseffektiv drift av våre butikker, hovedkontor og lagre. At TDCs løsninger for samordnet kommunikasjon også medfører betydelige besparelser for Expert var tungtveiende i valget av leverandør, sier it- og logistikkdirektør Magne Solberg i Expert-kjeden i en pressemelding.

Et eksempel på smarte løsninger er at sentralbordløsningen som alle land benytter seg av, er sentralt driftet fra Sverige og at TDC gir tilgang på tjenestene uten kostbare investeringer i de enkelte land.

Selskapet har også fokusert på løsninger med tanke på effektiv butikkdrift som skal komme egeneide og franchisebutikker i Expert til gode.

- Stort ansvar

- Vi har fått en omfattende avtale der vi fremstår som en komplett leverandør for Expert. Dette er en total og fullstendig integrert løsning som dekker hele spekteret av kommunikasjon og gjør at vi påtar oss et stort ansvar. Med TDC sitt fokus på nordiske kunder og vår erfaring med tilsvarende leveranser, mener vi at vi er fullt ut beredt til å oppfylle Expert-kjedens forventninger, mener administrerende direktør Ketil Kivedahl i TDC.

I avtalen ligger det muligheter for TDC til å øke omfanget av nordiske tjenester.

- Sånn sett er det oppsider for begge parter, sier Kivedahl.

Per oktober 2010 har Expert Norge AS 183 butikker fordelt over hele landet. Av disse er 66 helt eller delvis eiet av Expert, mens 123 var butikker med Expertprofil.

Les om:

Enterprise